Fotografen som sparar på bränslet

Civil Engineering SmartROC T35