โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

สัมมนาออนไลน์เรื่องการเลือกและดูแลระบบอัดอากาศอย่างชาญฉลาดด้วยระบบอัจฉริยะ

วันที่: 16 มิถุนายน 2020
เวลา: 10: 00-12: 00 น

คุณสามารถดูแลกระบวนการผลิตของคุณตั้งแต่เริ่มต้นได้อย่างไร? การสัมมนาผ่านเว็บนี้จะให้คำแนะนำแก่คุณเพื่อสนับสนุนขั้นตอนแรกของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มการประหยัดพลังงานสำหรับระบบอัดอากาศของคุณ

Webinar-2-invitation-card

Atlas Copco เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญว่าระบบอัดอากาศเป็นตัวแปรที่หลักสำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานของคุณ เราพร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนด้านเทคนิคและเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าสำหรับโรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับระบบอุตสาหกรรม 4.0 และมั่นใจด้วยมาตราฐาน ISO: 8573-1 Atlas Copco เป็นผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์หรือเครื่องอัดอากาศเจ้าแรกที่ได้ใบรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในเรื่องของลมอัดที่มีคุณภาพของ ISO 8573-1 CLASS 0 (2010) โดยรับรองว่าอากาศอัดที่ปราศจากน้ำมัน 100% เพื่อลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนสำหรับการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการการรับรอง เช่น อาหารและเครื่องดื่ม, ยา, บรรจุภัณฑ์ที่มีการสัมผัสกับของบริโภคโดยตรง ฯลฯ ที่ต้องการความสะอาดไม่มีการปนเปื้อน

ช่วยให้คุณประหยัดเงินค่าไฟเพิ่มขึ้น คอมเพรสเซอร์หรือเครื่องอัดอากาศแบบ VSD + ช่วยประหยัดพลังงานโดยเฉลี่ย 50% ในเรื่องของความต้องการปริมาณลมอัดนั้นให้สอดคล้องกับการไหลของอากาศอัดต่อความต้องการใช้ลม เรานำเสนอเทคโนโลยี VSD หรือ Variable Speed Drive ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าเวลาเครื่องอยู่ในช่วง unload

หัวข้อสำคัญในงานสัมมนาออนไลน์

  • ISO: 8573-1

  • ตอบข้อเข้าใจด้านเครื่องอัดกาศแบบสกรูที่หล่อลื่นด้วยน้ำ

  • การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาค่าไฟฟ้า

  • ระบบควบคุมดูแลเครื่องอัดอากาศแบบออนไลน์ด้วยระบบ SMARTlink 

  • เทคนิคและหัวใจสำคัญของงาน Preventive Maintenance

atlas copco thailand 24/7 customer center

แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

125 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนาตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24310