โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

โครงการน้ำเพื่อทุกคน (Water for All)

Water for All คือโครงการ Corporate Social Responsibility ที่เราจัดทำร่วมกับทาง Atlas Copco Group เพื่อคืนกำไรสู่สังคมด้วยการทำงานอย่างทุ่มเทและกระตือรือร้นในการการจัดหาทุนซึ่งส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด มีสุขาภิบาล และอนามัย นับตั้งแต่ปี 1984 เราเข้าถึงผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกและมีองค์กร Water for All ระดับท้องถิ่นในกว่า 50 ประเทศ  

Water for All คือการมีส่วนร่วมกับชุมชนของ Atlas Copco

Water for All เป็นโครงการที่พนักงานของเราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1984 ในสวีเดนโดย Peter Håkansson และ Torgny Rogert พนักงานของ Atlas Copco และยังคงกระจายไปทั่วโลกนับแต่บัดนั้น สาเหตุหลักคือความเชื่ออันแรงกล้าที่ว่า น้ำสะอาดเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน และบริษัทจะสมทบเงินบริจาคทั้งหมดของพนักงานที่สมัครใจบริจาคเนื่องด้วยสาเหตุนี้ให้อีกสองเท่า เงินดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนโครงการซึ่งช่วยให้ผู้ที่ขาดแคลนเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด และเพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลและอนามัย ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษจากการขาดแคลนน้ำและสุขาภิบาล ดังนั้นทุกโครงการซึ่งสนับสนุนโดย Water for All จึงมีเป้าหมายที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงโดยเฉพาะ