โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด

ประหยัดพลังงาน เพิ่มระยะเวลาการทำงานสูงสุดด้วยการวิเคราะห์ตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมของคุณ

ติดต่อเรา

ประหยัดพลังงาน

การวิเคราะห์ การเพิ่มประสิทธิภาพและการตรวจสอบระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมจะช่วยให้คุณสามารถลดการใช้พลังงานได้

เวลาการทำงานสูงสุด

การใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการควบคุมและตรวจสอบ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพและเวลาการทำงานสูงสุดของระบบ

เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า

ค้นพบโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณและติดตามการประหยัดพลังงาน

การใช้พลังงานคิดเป็น 70% ของค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานในการติดตั้งระบบคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม ค้นพบวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมของคุณเพื่อประสิทธิภาพขีดสุด

ทำความเข้าใจระบบอัดอากาศของคุณ

เราตรวจสอบระบบอัดอากาศทั้งหมด ตั้งแต่เครื่องคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมไปจนถึงความต้องการด้านการใช้งาน และจากการตรวจสอบเหล่านี้ ทำให้เราสามารถให้คำแนะนำในการใช้งานเพื่อความประหยัดมากขึ้น

การนำพลังงานกลับมาใช้อีกครั้ง

ภายในระบบอัดอากาศสร้างความร้อนในหลายจุด การนำพลังงานความร้อนดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่คือวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานของคุณได้ในภาพรวม

อัปเกรดระบบควบคุมของคุณ

ในการติดตั้งคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมหลายตัว อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมส่วนกลางจะทำงานเพื่อช่วยให้แรงดันขาออกมีความแม่นยำยิ่งขึ้นและลดการใช้พลังงานลง การอัปเกรดอุปกรณ์กับเทคโนโลยีรุ่นล่าสุดของเราให้ผลลัพธ์สม่ำเสมอในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ตรวจสอบการติดตั้งระบบอัดอากาศของคุณ

การตรวจสอบข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกภายในระบบอัดอากาศของคุณได้จากระยะไกล ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจหาปัญหา ระบุการปรับปรุงที่สามารถทำได้ แม้แต่ติดตามผลการประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง!

เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด