โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
ZR 90-160 VSD+ 3D setup

เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้น

เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบโรตารี่ดรัมและเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้นแบบ twin tower ทุกรุ่นสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดของคุณ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา

ปกป้องระบบและกระบวนการของคุณ

เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบโรตารี่ดรัมให้การประหยัดพลังงานสูงสุด ขณะที่เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบ twin tower ให้จุดควบแน่นที่ต่ำลงถึงขีดสุด

สำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้นทุกรุ่นสำหรับงานภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานต่างๆ ที่มีจุดควบแน่น (dew points) ตั้งแต่ -20°C ถึง -70 °C

ปกป้องการผลิตของคุณ

ระบบควบคุมและตรวจสอบแบบ Elektronikon ที่จดสิทธิบัตรของเราให้การดูแลเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้นของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาประสิทธิภาพและกำลังผลิตในไซต์งานของคุณให้อยู่ในระดับสูงสุด

รุ่นของเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้น

เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบโรตารี่ดรัมและเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้นทุกรุ่นสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดของคุณ ให้การปกป้อง ประสิทธิภาพ และกำลังผลิตสูงสุด

เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้นทำงานอย่างไร

อากาศชื้นจะผ่านตัวกลางดูดความชื้นโดยตรง ซึ่งตัวกลางดังกล่าวจะดูดซับความชื้น ตัวกลางดูดความชื้นมีความจุที่จำกัดในการดูดความชื้นก่อนที่จะต้องถูกทำให้แห้งหรือคายความชื้น เพื่อดำเนินการดังกล่าว tower ที่มีตัวกลางดูดความชื้นที่อิ่มน้ำแล้วจะถูกลดความดัน และน้ำที่สะสมอยู่จะถูกขับออก
การเกิดขึ้นของสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้น:

  • เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบปลอดความร้อน ใช้เฉพาะอากาศอากาศเป็นแรงไล่
  • เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) ด้วยการเป่า ใช้การผสมผสานของอากาศจากโบลเวอร์ภายนอก ความร้อน และอากาศอัดอีกเล็กน้อย
  • เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบใช้ความร้อน ใช้ความร้อนจากการบีบอัด