โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

ระบบการจ่ายวัสดุอุตสาหกรรม , หมุดแบบเจาะด้วยตนเอง และระบบการตรึง Flowdrill

สร้างสรรค์สิ่งใหม่กับเรา

ระบบการจ่ายวัสดุอุตสาหกรรม

ในสายผลิตภัณฑ์ SCA ของเรา เรามุ่งเน้นไปที่ระบบการจ่ายวัสดุอุตสาหกรรมอัตโนมัติที่ให้ผลผลิตสูง มีกระบวนการผลิตที่เชื่อถือได้และชาญฉลาด ไม่ว่าคุณจะต้องการการเชื่อมด้วยกาว การอุดช่องว่าง หรือการดูดซับเสียง ระบบของเราจะมอบการจ่ายวัสดุที่แม่นยำเพื่อให้ผลลัพธ์คุณภาพสูงกับคุณ

รีเวทเจาะตนเอง

แก้ปัญหาด้านน้ำหนักเมื่อใช้วัสดุผสม ใช้ระบบรีเวทแบบเจาะตนเอง Henrob ของเรา และรีเวทก็เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมเมื่อการเชื่อมหรือวิธีการต่อเชื่อมอื่นๆ ไม่สามารถใช้งานได้ในการทดสอบ

การยึดแบบ Flow Drill

เข้าถึงได้เพียงด้านเดียวใช่ไหม ไม่มีปัญหาเลย สายผลิตภัณฑ์ K-Flow ของเรามีสกรู Flow Drill สำหรับใช้ในสภานการณ์ที่เข้าถึงได้จำกัด เทคนิคนี้จะใช้ตัวยึดทั้งในการเจาะและการยึดส่วนประกอบเข้าด้วยกัน จึงเป็นเทคโนโลยีการต่อเชื่อมที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น