ดูอุตสาหกรรมทั้งหมดของเรา

อุตสาหกรรมของเรา

ดูอุตสาหกรรมทั้งหมดของเรา

อุตสาหกรรมของเรา

ดูอุตสาหกรรมทั้งหมดของเรา

อุตสาหกรรมของเรา

ดูอุตสาหกรรมทั้งหมดของเรา

อุตสาหกรรมของเรา

ดูอุตสาหกรรมทั้งหมดของเรา

อุตสาหกรรมของเรา

ดูอุตสาหกรรมทั้งหมดของเรา

อุตสาหกรรมของเรา

ดูอุตสาหกรรมทั้งหมดของเรา

อุตสาหกรรมของเรา

ดูอุตสาหกรรมทั้งหมดของเรา

อุตสาหกรรมของเรา

ได้เวลาสอบเทียบแล้วใช่ไหม

รักษาคุณภาพของคุณไว้และลดข้อบกพร่องด้วยการสอบเทียบเครื่องมือและการสอบเทียบเพื่อประกันคุณภาพที่ได้รับการรับรอง
การสอบเทียบเครื่องมือไฟฟ้า การทดสอบเครื่องมือ มาตรการวัด การทดสอบความสามารถของเครื่องจักร

ได้เวลาสอบเทียบแล้วใช่ไหม

รักษาคุณภาพของคุณไว้และลดข้อบกพร่องด้วยการสอบเทียบเครื่องมือและการสอบเทียบเพื่อประกันคุณภาพที่ได้รับการรับรอง
การสอบเทียบเครื่องมือไฟฟ้า การทดสอบเครื่องมือ มาตรการวัด การทดสอบความสามารถของเครื่องจักร

ได้เวลาสอบเทียบแล้วใช่ไหม

รักษาคุณภาพของคุณไว้และลดข้อบกพร่องด้วยการสอบเทียบเครื่องมือและการสอบเทียบเพื่อประกันคุณภาพที่ได้รับการรับรอง
การสอบเทียบเครื่องมือไฟฟ้า การทดสอบเครื่องมือ มาตรการวัด การทดสอบความสามารถของเครื่องจักร

ได้เวลาสอบเทียบแล้วใช่ไหม

รักษาคุณภาพของคุณไว้และลดข้อบกพร่องด้วยการสอบเทียบเครื่องมือและการสอบเทียบเพื่อประกันคุณภาพที่ได้รับการรับรอง
การสอบเทียบเครื่องมือไฟฟ้า การทดสอบเครื่องมือ มาตรการวัด การทดสอบความสามารถของเครื่องจักร

ได้เวลาสอบเทียบแล้วใช่ไหม

รักษาคุณภาพของคุณไว้และลดข้อบกพร่องด้วยการสอบเทียบเครื่องมือและการสอบเทียบเพื่อประกันคุณภาพที่ได้รับการรับรอง
การสอบเทียบเครื่องมือไฟฟ้า การทดสอบเครื่องมือ มาตรการวัด การทดสอบความสามารถของเครื่องจักร

ได้เวลาสอบเทียบแล้วใช่ไหม

รักษาคุณภาพของคุณไว้และลดข้อบกพร่องด้วยการสอบเทียบเครื่องมือและการสอบเทียบเพื่อประกันคุณภาพที่ได้รับการรับรอง
การสอบเทียบเครื่องมือไฟฟ้า การทดสอบเครื่องมือ มาตรการวัด การทดสอบความสามารถของเครื่องจักร

ได้เวลาสอบเทียบแล้วใช่ไหม

รักษาคุณภาพของคุณไว้และลดข้อบกพร่องด้วยการสอบเทียบเครื่องมือและการสอบเทียบเพื่อประกันคุณภาพที่ได้รับการรับรอง
การสอบเทียบเครื่องมือไฟฟ้า การทดสอบเครื่องมือ มาตรการวัด การทดสอบความสามารถของเครื่องจักร
ปิด

การเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าและ E-mobility - ข่าว เรื่องราวและเหตุการณ์

ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมและโลกของพลังงานแบตเตอรี่ อนาคตที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริง

การเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้า กระบวนการแทนที่แหล่งพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยไฟฟ้านั้นกำลังเปลี่ยนการผลิตภาคอุตสาหกรรมและโลกรอบๆ ตัวเรา ขับเคลื่อนด้วยพนักงาน, ลูกค้า, พันธมิตร, องค์กรภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ความยั่งยืนนั้นคือเป้าหมายของผู้ผลิตทุกคน นอกจากจะมีบทบาทอันสำคัญในการลดการปล่อย CO2 ในการผลิตแล้ว การเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าของการผลิตภาคอุตสาหกรรมจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ในชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าจะเห็นได้ชัดเจนในอุตสาหกรรมยานยนต์ นั่นคือการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ รถยนต์ในยุคแรกนั้นใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และในปัจจุบันแนวคิดเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้กลับมาเดินหน้าเต็มที่อีกครั้ง ที่หัวใจของรถยนต์ EV ทุกคันนั้นก็คือแบตเตอรี่ การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ยังรวมถึงการผลิตแบตเตอรี่แบบยั่งยืนโดยมีการแก้ไขงานและของเสียให้น้อยที่สุด

การเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าเป็นแนวโน้มสำคัญในการผลิตภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เราอยากแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ประสบการณ์ และความรู้ของเรา เพื่อช่วยคุณขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เป็นระบบไฟฟ้าและช่วยรักษาโลกของเรา

แนะนำ
สำรวจแหล่งข้อมูลอื่นๆ
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
กิจกรรมก่อนหน้า