Atlas Copco Thailand - เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Power Technique
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม Oil-free (Oil-free air compressors)
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
ปั๊มสุญญากาศซีลน้ำมัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
สว่าน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen generation
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ระบบกักเก็บพลังงาน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Breakers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Hammers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Power packs
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
เสาไฟสว่าง
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Diesel light towers
เสาไฟสว่าง
Electric light towers
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
บริการสำหรับโซลูชั่นอุตสาหกรรม

บริการสำหรับเครื่องมืออุตสาหกรรมและโซลูชั่นการประกอบ

เราสนับสนุนคุณทุกขั้นตอน ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาและการเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องมือและกระบวนการของคุณ

เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง

อะไหล่
อะไหล่
ชิ้นส่วนอะไหล่ของแท้ ชุดอุปกรณ์ซ่อมบำรุง และเครื่องมือซ่อมบำรุง
 
ชิ้นส่วนอะไหล่ของแท้ ชุดอุปกรณ์ซ่อมบำรุง และเครื่องมือซ่อมบำรุง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูลความปลอดภัย คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และคู่มือหรือคู่มือผู้ใช้ใน ServAid
 
ข้อมูลความปลอดภัย คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และคู่มือหรือคู่มือผู้ใช้ใน ServAid
การซ่อมแซม
การซ่อมแซม
ควบคุมการซ่อมแซมของคุณอย่างสมบูรณ์
 
ควบคุมการซ่อมแซมของคุณอย่างสมบูรณ์
การปรับเทียบ
การปรับเทียบ
การสอบเทียบเครื่องมือ การสอบเทียบเพื่อประกันคุณภาพที่ได้รับการรับรอง และการทดสอบเครื่องมือ
 
การสอบเทียบเครื่องมือ การสอบเทียบเพื่อประกันคุณภาพที่ได้รับการรับรอง และการทดสอบเครื่องมือ
การรับประกัน
การรับประกัน
ข้อมูลการรับประกันสำหรับอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และชิ้นส่วนอะไหล่ของเรา
 
ข้อมูลการรับประกันสำหรับอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และชิ้นส่วนอะไหล่ของเรา
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการของเรา
 
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการของเรา
ศูนย์บริการของเรา
ศูนย์บริการของเรา
ค้นหาศูนย์บริการและห้องปฏิบัติการสอบเทียบของเราใกล้คุณ
 
ค้นหาศูนย์บริการและห้องปฏิบัติการสอบเทียบของเราใกล้คุณ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
กรอกแบบฟอร์มแล้วเราจะแนะนำผู้ที่เหมาะสมให้คุณ
 
กรอกแบบฟอร์มแล้วเราจะแนะนำผู้ที่เหมาะสมให้คุณ

สำรวจโซลูชั่นบริการแบบแยกส่วนของเรา

การใช้งานใดที่คุณต้องการการสนับสนุนจากเรา
การขันและการกำจัดวัสดุ
บริการสำหรับบริการประแจแรงบิด ประแจซ็อกเก็ต/ประแจแหวน ซ็อกเก็ตและซ็อกเก็ตลม เครื่องปรับการขันและแรงบิด ไฮดรอลิก การปรับการขันแบบแรงเสียดทานและแบบไม่มีแรงบิด แรงบิดหรือมุมแรงบิดน็อต เครื่องขันน็อต เครื่องขัดน็อตไฟฟ้า เครื่องมือประกอบการขันแบบไร้สาย โซลูชั่นการประกอบแบบติดตั้งอยู่กับที่
การขันและการกำจัดวัสดุ
บริการติดตั้ง บำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับเครื่องมือประกอบการขันและซอฟต์แวร์ โซลูชั่นขันสลักเกลียว เครื่องมือขนย้ายวัสดุ โซลูชั่นมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกันคุณภาพ
 
บริการติดตั้ง บำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับเครื่องมือประกอบการขันและซอฟต์แวร์ โซลูชั่นขันสลักเกลียว เครื่องมือขนย้ายวัสดุ โซลูชั่นมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกันคุณภาพ
บริการติดตั้ง บำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับเครื่องมือประกอบการขันและซอฟต์แวร์ โซลูชั่นขันสลักเกลียว เครื่องมือขนย้ายวัสดุ โซลูชั่นมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกันคุณภาพ
การจ่ายวัสดุ
Service modular solutions for dispensing equipment
การจ่ายวัสดุ
บริการติดตั้ง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับสายผลิตภัณฑ์ SCA
 
บริการติดตั้ง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับสายผลิตภัณฑ์ SCA
บริการติดตั้ง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับสายผลิตภัณฑ์ SCA
การยึดแบบ Flow Drill
Installation service for flow drill fastening equipment k-flow
การยึดแบบ Flow Drill
บริการติดตั้ง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับระบบ K-Flow
 
บริการติดตั้ง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับระบบ K-Flow
บริการติดตั้ง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับระบบ K-Flow
รีเวทเจาะตนเอง
บริการ การติดตั้ง การซ่อม และชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับระบบ SPR รีเวทเจาะตนเอง
รีเวทเจาะตนเอง
บริการติดตั้ง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับสายผลิตภัณฑ์ Henrob
 
บริการติดตั้ง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับสายผลิตภัณฑ์ Henrob
บริการติดตั้ง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับสายผลิตภัณฑ์ Henrob

คำถามที่พบบ่อย

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันคืออะไร

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน คือ การดำเนินการป้องกันใดๆ กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อ ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ หรือการหล่อลื่น ตัวอย่างเช่น การใช้ชุดบำรุงรักษา หลังจากการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จะต้องมีการทดสอบ หากเรากำลังทำงานกับเครื่องมือประกอบการขันจะต้องมีการสอบเทียบด้วย ในการทดสอบและ การสอบเทียบ คุณจำเป็นต้องมีเวิร์คชอปพร้อมกับเครื่องมือ อุปกรณ์เฉพาะ และช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ 

ศูนย์การจัดการเครื่องมือคืออะไร

ศูนย์การจัดการเครื่องมือ (Tool Management Center หรือ TMC) เป็นส่วนหนึ่งของ ข้อตกลงระดับการให้บริการ ToolCover Uptime ของเรา ซึ่งเป็นรูปแบบบริการเฉพาะของ Atlas Copco ที่บุคลากรของเราจะอยู่ในโรงงานของลูกค้าตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ภายในพื้นที่ที่กำหนด โดยในพื้นที่นี้ พวกเขาจะมีเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องมือของ Atlas Copco หรือเครื่องมือขัน เครื่องมือถอด เครื่องเจาะกระแทก เครื่องยก ฯลฯ ของแบรนด์อื่นๆ ตลอดจนการจัดการฐานการติดตั้ง

ที่ศูนย์การจัดการเครื่องมือของ Atlas Copco ช่างเทคนิคและวิศวกรที่ผ่านการรับรองของเราจะทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการสอบเทียบ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาที่เน้นความเชื่อถือได้ (Reliability Centered Maintenance หรือ RCM) การสนับสนุนสายการผลิต การติดตั้ง และการจัดการเอกสาร ISO โดยเราตั้งเป้าที่จะลดระยะเวลา TAT (Turn Around Time) เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตของลูกค้า

ติดต่อเราแล้วเราจะดูแลคุณเอง!

ฉันควรสอบเทียบเครื่องมือบ่อยแค่ไหน

เมื่อพิจารณาจากแนวทางสากลของ ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) แล้ว ช่วงเวลาการสอบเทียบขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงความถี่ในการใช้งาน ความแม่นยำที่ต้องการ และข้อกำหนดด้านคุณภาพภายในของบริษัทของคุณ ระบบการจัดการคุณภาพของลูกค้าควรกำหนดช่วงเวลาการสอบเทียบ เช่น ISO9001 อย่างไรก็ตาม หากไม่มีข้อกำหนดด้านคุณภาพหรือระเบียบข้อบังคับ เราขอแนะนำให้ทำการสอบเทียบทุก 12 เดือนสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์การวัด ในการใช้งานที่สำคัญด้านความปลอดภัยหรือการแพทย์หลายประเภท ซึ่งแนวทางนี้นั้นกำหนดช่วงเวลา 3 ถึง 6 เดือน

การสอบเทียบรวมอยู่ในโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเรานั่นคือ ToolCover

ขอใบเสนอราคา

วิธีการที่รวดเร็วที่สุดในการซ่อมแซมอุปกรณ์การจ่ายวัสดุ การยิงรีเวท และการยึดของเราคืออะไร

ลองใช้ ศูนย์ซ่อมแซม ของเรา! ที่นี่เราให้การซ่อมแซมคุณภาพสูงด้วยชิ้นส่วนอะไหล่ของแท้ เลือกกลยุทธ์การซ่อมแซมที่เหมาะกับคุณที่สุด ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ และควบคุมงบประมาณของคุณได้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ซ่อมแซมของเราสำหรับอุปกรณ์การจ่ายวัสดุ การยิงรีเวท และการยึด!

ติดตามข่าวสาร

กลับสู่ด้านบน

เราสามารถช่วยคุณค้นหาโซลูชั่นบริการที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

contact icon