Atlas Copco Thailand - เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Power Technique
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม Oil-free (Oil-free air compressors)
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
ตัวกรองอากาศ (air filters)
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
ปั๊มสุญญากาศแบบแห้ง
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
ปั๊มสุญญากาศซีลน้ำมัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
สว่าน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen generation
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ระบบกักเก็บพลังงาน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Breakers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Hammers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Power packs
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
เสาไฟสว่าง
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Diesel light towers
เสาไฟสว่าง
Electric light towers
เสาไฟสว่าง
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Electric Variable Compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Large High Pressure Diesel Compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Large Low Pressure Diesel Compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Medium Diesel Air Compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small Towable Compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small Vehicle Mounted Compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

การผลิตในอุตสาหกรรมแบบเชิงรุกที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่จะมอบความอิจฉริยะให้กับคุณยิ่งๆ ขึ้นไปอีก

ในโลกของการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากยิ่งขึ้น คำถามที่ว่าการจัดเก็บข้อมูลจะเป็นประโยชน์หรือไม่นั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่ควรแสวงหาวิธีการ ใช้ประโยนชน์ข้อมูลอย่างดีที่สุด เพื่อสร้างข้อได้เปรียบอย่างเป็นรูปธรรมให้กับกระบวนการผลิต เพราะสุดท้ายแล้ว ข้อมูลการผลิตจะมีค่ามากที่สุดเมื่อสามารถวิเคราะห์อย่างพอเพียง และใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพ ผลิตผล และประสิทธิภาพในการผลิต

ข้อได้เปรียบอีกอย่างก็คือความสามารถในการ มองเห็นคอขวด หรือปัญหาด้านคุณภาพ ในกระบวนการผลิตล่วงหน้าในเชิงรุกก่อนที่จะลุกลามเป็นปัญหาด้านการผลิตที่ใหญ่โต เปรียบเสมือนกับสภาวะในอุดมคติเมื่อเทียบกับการแก้ปัญหาแบบเชิงรับหลังจากที่เกิดขึ้น และอาจทำให้สายการผลิตหยุดชะงักที่มีราคาแพงในกรณีเลวร้ายที่สุด

ให้เราช่วยคุณค้นหากระบวนการผลิตที่ชาญฉลาด เป็นเชิงรุกยิ่งขึ้น และในที่สุด สร้างผลกำไรยิ่งขึ้นให้คุณ! Atlas Copco นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย ที่จะจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บและการบันทึกรายละเอียดของข้อมูลจากเครื่องมือทุกชิ้นบนสายการผลิต โซลูชั่นซอฟต์แวร์ของเราจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วยความสามารถในการเฝ้าตรวจสอบ วิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการบนสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง โซลูชั่นซอฟต์แวร์ เช่น ToolsNet 8 และ QA Supervisor จะช่วยให้จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายแบบไม่เคยทำได้มาก่อน

ข้อมูลและวิธีใช้ข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เราอยากแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ประสบการณ์ และความรู้ของเรา เพื่อช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพและความอัจฉริยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับกระบวนการผลิตของคุณ

Recommended
Explore other resources
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง