Atlas Copco Thailand - เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Power Technique
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม Oil-free (Oil-free air compressors)
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
ตัวกรองอากาศ (air filters)
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
ปั๊มสุญญากาศแบบแห้ง
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
ปั๊มสุญญากาศซีลน้ำมัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
สว่าน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen generation
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ระบบกักเก็บพลังงาน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Breakers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Hammers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Power packs
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
เสาไฟสว่าง
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Diesel light towers
เสาไฟสว่าง
Electric light towers
เสาไฟสว่าง
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Electric Variable Compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Large High Pressure Diesel Compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Large Low Pressure Diesel Compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Medium Diesel Air Compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small Towable Compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small Vehicle Mounted Compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน

ความปลอดภัย

ปลอดภัยไว้ก่อน ความสำคัญทางธุรกิจที่ดีเยี่ยมที่ให้ความรู้สึกมั่นใจ

โรงงานผลิตนั้นอาจเป็นสถานที่อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดความเครียดโดยไม่จำเป็นจากเสียงที่ดังและแรงสั่นสะเทือนของเครี่องมือและโซลูชั่นบนพื้นโรงงาน และเมื่อการรักษาความปลอดภัยมีปัญหาก็จะเกิดอุบัติเหตุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของสายการผลิต และอาจรวมไปถึงการสูญเสียบุคลากร

หากไม่มีการควบคุม การสัมผัสแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องมือแบบมือถือระยะยาว อาจทำให้เซลล์ประสาทได้รับความเสียหาย เกิดการบาดเจ็บที่หลอดเลือด และเกิดความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกจำนวนมาก กระบวนการผลิตหลายอย่างนั้นมีเสียงดังที่อาจทำให้เกิดความรู้สึกเครียดและอ่อนล้า หรือแม้แต่สูญเสียการได้ยินจากการทำงาน ขึ้นอยู่กับระดับของเสียงดัง ซึ่งข้อหลังนี้เป็นความผิดปกติจากการทำงานที่พบได้บ่อยที่สุด

คำตอบต่อโจทย์เหล่านี้ และความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอื่นๆ ที่พบได้บ่อยในการผลิตภาคอุตสาหกรรมก็คือ การนำ โซลูชั่นที่เป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์ ยิ่งขึ้นมาใช้บนพื้นที่การผลิต และใครจะรู้เรื่องนี้ดีไปกว่าบริษัทที่มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าด้านหลักสรีรศาสตร์มาตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งโครงการหลักสรีรศาสตร์ตั้งแต่ปี 1958 เครื่องมือและโซลูชั่นของเราถูกออกแบบเพื่อลดการสัมผัสการสั่นสะเทือน ด้วยการแยกการสั่นสะเทือนออกจากพื้นผิวที่ยึดจับ และเพื่อลดการปล่อยเสียง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือใด เราก็ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เราอยากแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ประสบการณ์ และความรู้ของเรา เพื่อช่วยคุณขับเคลื่อนกระบวนการผลิตของคุณอย่างเป็นมิตรและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

Recommended
Explore other resources
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
Upcoming events
Previous events