Atlas Copco Thailand - เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม Oil-free (Oil-free air compressors)
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ระบบกักเก็บพลังงาน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
เสาไฟสว่าง
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Diesel light towers
เสาไฟสว่าง
Electric light towers
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

การประกอบทางอุตสาหกรรม

โซลูชันการประกอบที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นทำให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือและคุณภาพในการผลิตทางอุตสาหกรรม

ติดต่อเราที่นี่

อุปกรณ์และเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักนั้นมีความซับซ้อน ปัจจัยสำคัญบางอย่างนั้นจำเป็นระหว่างขั้นตอนการประกอบ เช่น ความน่าเชื่อถือสูงของระบบการขันให้แน่น และอัตราส่วนในการทำได้ถูกในครั้งแรกในการผลิต ในการสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม คุณจะต้องการความแม่นยำในการขันให้แน่นในระดับสูงเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อต่อ, หลักการยศาสตร์สำหรับผู้ควบคุมเครื่อง และความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ และเราจะสามารถช่วยผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม, อุปกรณ์ไฟฟ้า, คอมเพรสเซอร์, ปั๊มและวาล์ว และอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้กลางแจ้ง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมซึ่งประกอบด้วยทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับกระบวนการประกอบของคุณ