Atlas Copco Thailand - เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Power Technique
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม Oil-free (Oil-free air compressors)
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
ปั๊มสุญญากาศซีลน้ำมัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
สว่าน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen generation
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ระบบกักเก็บพลังงาน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Breakers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Hammers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Power packs
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
เสาไฟสว่าง
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Diesel light towers
เสาไฟสว่าง
Electric light towers
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
การต่อเรือ

การต่อเรือ

เครื่องมือที่ทนทาน เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพสำหรับงานหนักในการต่อเรือและงานนอกชายฝั่ง
 
 
มนุษย์ต้องการสำรวจ แลกเปลี่ยน และขยายอาณาเขตมาเป็นเวลาช้านาน – เราเริ่มจากการเดินเท้า จากนั้นแสวงหาและคิดค้นวิธีครอบครองผืนน้ำ แรงผลักดันนี้เป็นผลให้เราคิดต่อเรือตั้งแต่สิ้นยุคน้ำแข็ง หลายสิ่งได้เปลี่ยนไปตั้งแต่ยุคดังกล่าว แต่ความทะเยอะทะยานในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ยังคงอยู่ อู่ต่อเรือที่สร้างขึ้นริมแม่น้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เราใส่ใจในรายละเอียดทั้งงานในปัจจุบัน และอนาคตที่จะมาถึง ไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน หรือเรือขนส่ง LNG
 
มนุษย์ต้องการสำรวจ แลกเปลี่ยน และขยายอาณาเขตมาเป็นเวลาช้านาน – เราเริ่มจากการเดินเท้า จากนั้นแสวงหาและคิดค้นวิธีครอบครองผืนน้ำ แรงผลักดันนี้เป็นผลให้เราคิดต่อเรือตั้งแต่สิ้นยุคน้ำแข็ง หลายสิ่งได้เปลี่ยนไปตั้งแต่ยุคดังกล่าว แต่ความทะเยอะทะยานในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ยังคงอยู่ อู่ต่อเรือที่สร้างขึ้นริมแม่น้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เราใส่ใจในรายละเอียดทั้งงานในปัจจุบัน และอนาคตที่จะมาถึง ไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน หรือเรือขนส่ง LNG
ผลิตภัณฑ์ของเรา
GTG, การผลิตและการบำรุงรักษา
ผลิตภัณฑ์ของเรา
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!
การแปรรูปโลหะ
อ่านเพิ่มเติมที่นี่!
ต้องการการไหลของลมที่ดียิ่งขึ้น?
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
ต้องการการไหลของลมที่ดียิ่งขึ้น?
โซลูชันสายส่งอากาศ
 
โซลูชันสายส่งอากาศ
โซลูชันสายส่งอากาศ
โซลูชันบริการ
โซลูชันบริการ
โซลูชันบริการ