โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

บริการปรับเทียบ

เพิ่มคุณภาพ ลดการต้องแก้ไขงาน และลดความเสี่ยงจากการชดใช้ค่าเสียหาย

ทำไมต้องปรับเทียบ

เครื่องมือต่างๆ และอุปกรณ์วัดจะมีความแม่นยำที่ถดถอยลงตามระยะเวลา และต้องทำการพิสูจน์การตรวจสอบย้อนกลับในกรณีที่เกิดความล้มเหลว

คุณจะได้รับอะไรบ้าง

การบริการปรับเทียบในห้องปฏิบัติการและในโรงงานจาก Atlas Copco นั้นดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรอง และจะออกใบรับรองให้คุณตามมาตรฐานระดับโลกและระดับชาติ

คุณประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง

บริการปรับเทียบแบบมืออาชีพจะช่วยรับรองคุณภาพ และลดตำหนิในการผลิต

Accredited Quality Assurance Calibration
อุปกรณ์วัดและเครื่องมือจะมีความแม่นยำที่ถดถอยลงตามระยะเวลา และต้องทำการพิสูจน์การตรวจสอบย้อนกลับในกรณีที่เกิดความล้มเหลว คุณประโยชน์เพิ่มเติมของการปรับเทียบเครื่องมือรวมถึงการรับรองได้ถึงคุณภาพ และลดตำหนิในการผลิต

การปรับเทียบนั้นคือการหาและจัดทำเอกสารของความแตกต่างระหว่างค่าที่ได้ของเครื่องมือวัด หรือหน่วยควบคุม กับค่าที่แสดงโดยอุปกรณ์อ้างอิงในระดับสูงกว่า นั่นหมายถึงการนำ 2 ค่ามาเปรียบเทียบกัน โดยที่รู้ค่าหนึ่งอยู่แล้วและเป็นค่าคงที่

Atlas Copco คือพันธมิตรด้านการปรับเทียบของคุณ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือการขันแน่นและอุปกรณ์รับประกันคุณภาพ เราต้องการช่วยคุณด้านการปรับเทียบอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้คุณทุ่มเทอย่างเต็มที่ในกิจการหลักของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมจากคู่มือฉบับพกพาฟรีของเราเกี่ยวกับการปรับเทียบและการทดสอบระบบการขันแน่น

เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเทียบของคุณ เรานำเสนอบริการปรับเทียบต่างๆ เราให้บริการสำหรับเครื่องมือต่อไปนี้:

  • เครื่องมือการประกอบแบบไร้สาย
  • เครื่องมือแรงบิดไฟฟ้า
  • เครื่องมือการประกอบชิ้นงานแบบจับยึด
  • เครื่องกดไฟฟ้าเซอร์โว
  • ประแจอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล
  • MicroTorque
  • STWrench
  • และอื่นๆ....

ไม่แน่ใจว่าคุณต้องการบริการปรับเทียบใด?