Atlas Copco Thailand - เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Power Technique
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม Oil-free (Oil-free air compressors)
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
ปั๊มสุญญากาศซีลน้ำมัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
สว่าน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen generation
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ระบบกักเก็บพลังงาน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Breakers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Hammers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Power packs
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
เสาไฟสว่าง
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Diesel light towers
เสาไฟสว่าง
Electric light towers
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน

โรงหล่อ

เครื่องเจียรและเครื่องเจาะประสิทธิภาพสูงของเราถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในเวิร์กชอปโรงหล่อ และการแปรรูปโลหะทั่วโลก

ศิลปะการปั้น การหล่อ และการควบคุมโลหะหลอมเหลวนั้นให้คุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติมาเป็นเวลาหลายพันปี โรงหล่อสมัยใหม่ถูกสร้างภายใต้หลักการเดียวกัน และเช่นเดียวกับธุรกิจใดก็ตาม ตลาดต้องการให้มีการผลิตในปริมาณมากยิ่งขึ้น ใหญ่ขึ้น และดียิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดแผ่นพับโรงหล่อของเรา
โรงหล่อ, เครื่องมือกัดโลหะ, เครื่องเจียร, ค้อนเคาะ, เครื่องเซาะ, เครื่องมือไฟฟ้า
ดาวน์โหลดแผ่นพับโรงหล่อของเรา
ผลิตภัณฑ์ของเรา
โรงหล่อ, โรงหล่อระดับโลก, เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องเจียร
ผลิตภัณฑ์ของเรา
ต้องการการไหลของลมที่ดียิ่งขึ้น?
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ, หน่วยเตรียมลม, ตัวกรอง, ท่อ
ต้องการการไหลของลมที่ดียิ่งขึ้น?
โซลูชันสายส่งอากาศ
 
โซลูชันสายส่งอากาศ
โซลูชันสายส่งอากาศ
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกการแปรรูปและการบำรุงรักษาของเรา
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกการแปรรูปและการบำรุงรักษาของเรา
 
ลองดูเอกสารสรุปข้อมูลที่มุมผู้เชี่ยวชาญของเรา
ลองดูเอกสารสรุปข้อมูลที่มุมผู้เชี่ยวชาญของเรา
 
ดาวน์โหลดใบปลิวและคู่มือของเรา
ดาวน์โหลดใบปลิวและคู่มือของเรา
 
ดูวิดีโอของเรา
ดูวิดีโอของเรา
 

โรงหล่อ

explainer icon