Atlas Copco Thailand - เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Power Technique
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม Oil-free (Oil-free air compressors)
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
ตัวกรองอากาศ (air filters)
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
ปั๊มสุญญากาศแบบแห้ง
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
ปั๊มสุญญากาศซีลน้ำมัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
สว่าน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen generation
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ระบบกักเก็บพลังงาน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Breakers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Hammers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Power packs
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
เสาไฟสว่าง
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Diesel light towers
เสาไฟสว่าง
Electric light towers
เสาไฟสว่าง
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Electric Variable Compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Large High Pressure Diesel Compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Large Low Pressure Diesel Compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Medium Diesel Air Compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small Towable Compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small Vehicle Mounted Compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน

ระบบอัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติที่ผสานสิ่งที่ดีที่สุดของสองโลกคือหุ่นยนต์และมนุษย์เข้าด้วยกัน ข้อเสนอที่มีคุณค่าซึ่งเหมาะสมกับการผลิต ผู้ปฏิบัติงาน และผลกำไรของคุณ

ระบบอัตโนมัติในการผลิตภาคอุตสาหกรรมจะช่วยตอบโจทย์เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคตต่อความต้องการด้านเครื่องจักรและโรงงานที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และช่วยให้สามารถ ควบคุมสายการผลิต ได้ดีที่สุด ช่วยลดระยะทางการผลิต ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพให้สายการผลิตและลดต้นทุนการลงทุน

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในการผลิต จะช่วยลดเวลาการหยุดทำงานของโรงงาน เพิ่มประสิทธิผล เพิ่มคุณภาพและลดการบาดเจ็บของผู้ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม ระบบอัตโนมัติสมัยใหม่นั้นไม่ได้เป็นเพียงโซลูชั่นแบบอยู่กับที่ เช่น Cobot (Collaborative Robot) และหุ่นยนต์ แต่ยังรวมถึงซอฟต์แวร์ใดๆ ที่สามารถช่วยทำให้การผลิตเป็นอัตโนมัติ Cobot นั้นคือหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับมนุษย์ในสภาพแวดล้อมการผลิต คุณค่าของ Cobot นั้นอยู่ที่ความสามารถในการทำงานซ้ำๆ และความน่าเชื่อถือ ในขณะที่คุณค่าของผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์นั้นอยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวต่อความต้องการและสภาพต่างๆ 

โซลูชั่นของ Atlas Copco จะช่วยอำนวยความสะดวกให้การผสานรวมให้เทคโนโลยีของระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้โซลูชั่นหลายอย่างยังช่วยป้องกันความผิดพลาดขั้นสูง และการจัดเก็บข้อมูลอันมีค่า รวมไปถึงช่วยให้มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นยิ่งขึ้น ระบบอัตโนมัติของเราถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกระบวนการประกอบใหม่และที่มีอยู่เดิม จึงทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ความยืดหยุ่นและการประหยัดที่สูงในทุกการใช้งาน ทำให้ได้ผลลัพธ์โดยรวมคือประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่สูงขึ้น ขณะที่ลดเวลาดำเนินการ และแบ่งส่วนงานให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน และลดต้นทุนการผลิต 

ระบบอัตโนมัติเป็นแนวโน้มสำคัญในการผลิตภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เราอยากแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ประสบการณ์ และความรู้ของเรา เพื่อช่วยคุณควบคุมสายการผลิตของคุณ

Recommended
Explore other resources
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
Upcoming events
Previous events