Atlas Copco Thailand - เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Power Technique
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม Oil-free (Oil-free air compressors)
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
ปั๊มสุญญากาศซีลน้ำมัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
สว่าน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen generation
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ระบบกักเก็บพลังงาน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Breakers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Hammers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Power packs
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
เสาไฟสว่าง
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Diesel light towers
เสาไฟสว่าง
Electric light towers
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน

MRO การทำเหมือง

เราขอเสนอเครื่องมือประกอบ การขันเกลียวและการขจัดวัสดุที่เหมาะกับความต้องการของอุตสาหกรรมทำเหมือง

ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ไม่ว่าบนโลกนี้จะมีอะไรก็ตาม – หิน, เกลือ, ทองคำ – เรามีการทำเหมืองมานานแล้ว สถาวะการทำงานที่เหมืองนั้นโหดร้ายเป็นอย่างมาก จึงต้องการเครื่องมือและบริการของอุปกรณ์ทำเหมืองที่คงทน 

 
 
เครื่องมือประกอบของเราถูกนำมาใช้ในการผลิตรถออฟโรดที่พบได้ในอุตสาหกรรมทำเหมือง และเครื่องมือการขนย้ายวัสดุและการขันสลักเกลียวถูกนำมาใช้ในการบำรุงรักษา การซ่อม และการยกเครื่องใหม่ให้กับรถ และการติดตั้งที่เหมืองแร่และศูนย์การส่งกลับ
 
เครื่องมือประกอบของเราถูกนำมาใช้ในการผลิตรถออฟโรดที่พบได้ในอุตสาหกรรมทำเหมือง และเครื่องมือการขนย้ายวัสดุและการขันสลักเกลียวถูกนำมาใช้ในการบำรุงรักษา การซ่อม และการยกเครื่องใหม่ให้กับรถ และการติดตั้งที่เหมืองแร่และศูนย์การส่งกลับ
ศึกษาเครื่องมือขนย้ายวัสดุของเรา
การแปรรูปโลหะและการทำเหมือง, GTG
ศึกษาเครื่องมือขนย้ายวัสดุของเรา
ศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือประกอบนิวแมติกของเรา
การทำเหมืองด้วยบล็อกลม
ศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือประกอบนิวแมติกของเรา
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกการแปรรูปและการบำรุงรักษาของเรา
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกการแปรรูปและการบำรุงรักษาของเรา
 
ลองดูเอกสารสรุปข้อมูลที่มุมผู้เชี่ยวชาญของเรา
ลองดูเอกสารสรุปข้อมูลที่มุมผู้เชี่ยวชาญของเรา
 
ดาวน์โหลดใบปลิวและคู่มือของเรา
ดาวน์โหลดใบปลิวและคู่มือของเรา
 
ดูวิดีโอของเรา
ดูวิดีโอของเรา
 

MRO การทำเหมือง

explainer icon