โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

อาฟเตอร์คูลเลอร์และตัวรับอากาศ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา

ความยืดหยุ่น

จากประสบการณ์นานนับทศวรรษ เราจึงรับรู้ได้ถึงความต้องการอันหลากหลายจากระบบอากาศอัด และนี่คือเหตุผลที่เราสามารถส่งมอบตัวรับอากาศสำหรับการใช้งานทั้งหมดได้

ความน่าเชื่อถือสูง

ทั้งตัวรับอากาศและอาฟเตอร์คูลเลอร์ของเรามีอายุการใช้งานที่ยาวนานและการทำงานที่วางใจได้เนื่องจากใช้วัสดุที่มีคุณภาพระดับพรีเมียม

ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การที่ไม่มีการลดลงของแรงดันหมายความว่าไม่มีการสูญเสียของพลังงาน ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าไม่มีความต้องการเพิ่มเติมเป็นพิเศษเกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์ของคุณอีกด้วย จึงช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้านการบำรุงรักษาและพลังงาน