เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การประกอบทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
เครื่องมือกัดโลหะ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
โซลูชันการเจาะ
โซลูชันขันสลักเกลียว
ผลิตภัณฑ์
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
Power Equipment
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Atlas Copco Rental
Rental Fleet
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Compressors
อุตสาหกรรม
Compressors
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
Compressors
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
โบลเวอร์อากาศชนิดไร้น้ำมัน
ผลิตภัณฑ์
โบลเวอร์อากาศชนิดไร้น้ำมัน
โบลเวอร์อากาศชนิดไร้น้ำมัน
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
Compressors
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนการซ่อมบำรุง (Service Plan)
Compressors
Image from the DuPont DRTC application movie. This trainingcenter for paintspray application has a lot of expertise on high quality industrial painting.

โซลูชันคอมเพรสเซอร์ของยานยนต์

โซลูชันด้านอากาศอัดสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ของเรามีประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงสุด และผ่านมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่เข้มงวดที่สุด ดูวิธีที่เราขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม

ประสบการณ์หลายปีด้านคอมเพรสเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ช่วยให้เราออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับทุกการใช้งานตั้งแต่การทำสีไปจนถึงการประกอบ และอื่นๆ อีกมาก

ประสิทธิภาพสูง

เรามีคอมเพรสเซอร์ที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับเครื่องมือด้านอากาศของยานยนต์ ลูกค้าของเราจึงวางใจได้สบาย

ค้นพบทางเลือกที่มีประสิทธิภาพของเรา

เครือข่ายระดับโลก

เครือข่ายบริการระดับโลกของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะเชื่อมือเพื่อนร่วมงานของเราได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด ลดเวลาหยุดทำงานและลดต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวม

ทางเลือกที่สะอาดสำหรับกระบวนการทำสีรถยนต์แบบอัตโนมัติ

การใช้งานอากาศอัดในการพ่นสีสเปรย์ที่มีมาตรฐานด้านคุณภาพสูงสุดตรงตามมาตรฐาน ISO เราได้พัฒนาโซลูชันต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงตำหนิจากการทำสีทั้งหมด และปรับปรุงประสิทธิภาพ

มีต้นทุนที่ต่ำกว่าสำหรับเครื่องมือลมที่มีคุณภาพสูง

เรามุ่งมั่นด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวมต่ำให้ลูกค้าของเรา คอมเพรสเซอร์สำหรับยานยนต์ของเรามีประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงมาก และยังมีระบบตรวจสอบต่างๆ เช่น ตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ เพื่อป้องกันการสูญเสียอากาศ ซึ่งส่งผลให้มีต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวมต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

โซลูชันแบบครบวงจร

เรามีเทคโนโลยีที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกชนิด ทุกระยะของการผลิตตั้งแต่สายการประกอบไปจนถึงการผลิตตัวถังและทำสีต่างต้องใช้อากาศอัด เราคือซัพพลายเออร์แบบครบวงจรสำหรับทุกความต้องการด้านอากาศอัดของคุณ

↓ ดูว่าเราช่วยอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างไรบ้าง ↓

Hyundai ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานในการผลิตอากาศอัด

วิธีที่เราปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานในการผลิตอากาศอัด ลดต้นทุนการบำรุงรักษาลง 40 ถึง 50% การชำรุดเป็น 0 และมีความเชื่อถือได้ 100% สำหรับการผลิตยานพาหนะกว่า 200,000 คันต่อปี

Loading...

ภาพยนตร์ด้านการพ่นสีของ DuPont Belgium

คอมเพรสเซอร์ AQ ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมไดรเออร์แบบใช้สารทำความเย็นในตัว

Loading...

การประหยัดพลังงานของซัพพลายเออร์ด้านพลังงาน Matrival

Matrival คือหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่ติดตั้งคอมเพรสเซอร์ GA VSD+ รุ่นใหม่ของ Atlas Copco เครื่องจักรที่ปฏิวัติวงการอย่างแท้จริง ด้วยนวัตกรรมโครงสร้างแนวตั้ง และมอเตอร์แม่เหล็กถาวรที่เชื่อถือได้อย่างมาก คอมเพรสเซอร์นี้มีขนาดกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่รับประกันได้

Loading...

การประหยัดพลังงานสำหรับอากาศอัดที่ใช้งานด้านยานยนต์

เรานำเสนอการประหยัดพลังงานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ให้แก่ลูกค้า เราจึงเรียนรู้ว่า เราสามารถช่วยให้ลูกค้าด้านยานยนต์ของเราประหยัดได้กว่า 3 ล้านยูโรต่อปี

Loading...

การใช้งานคอมเพรสเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับอากาศ

การใช้อากาศอัดสำหรับหุ่นยนต์และเครื่องมือนิวแมติกสำหรับการประกอบรถยนต์

การลำเลียงแบบนิวแมติก

ใช้อากาศอัดสำหรับการขนส่งวัตถุดิบ/พลาสติก การแปรรูป การขึ้นรูป

การหยิบยกชิ้นงาน

ใช้อากาศอัดเพื่อสร้างภาวะสุญญากาศโดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์แบบกระจายระบบที่สายพานการผลิต

การพ่นสีรถยนต์

อากาศอัดสำหรับการทำสีรถยนต์หลายเลเยอร์ และอากาศที่ปราศจากซิลิโคน (Silicone-free air) สำหรับการทำสีรถยนต์ในระบบสีน้ำ

การลามิเนตและการทดสอบกระจกบังลม

ผู้ผลิตรถยนต์ใช้อากาศอัดเพื่อตัด ขนส่ง ลามิเนต และทดสอบกระจกบังลม

การบำบัดน้ำเสีย

ใช้อากาศอัดในการ บำบัดน้ำเสีย ที่ผ่านกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free

ตัวกรองและไดรเออร์