โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
Wastewater treatment plant aerial view

การบำบัดน้ำเสีย

เราขอเสนอ โบลเวอร์ชนิดไร้น้ำมัน (Oil-free air blower) เพื่อการบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรือเขตเทศบาล เป็นเทคโนโลยีอากาศสะอาดที่ตอบโจทย์สำหรับการเติมอากาศของคุณ ด้วยประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานสูงและต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของต่ำ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา

โบลเวอร์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เราขอเสนอโซลูชันที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับการใช้งานในโรงงานบำบัดน้ำเสีย ด้วยเทคโนโลยีสกรูไร้น้ำมันของเรา ร่วมกับ ตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) จะช่วยลดการใช้พลังงานของคุณลง 30% โดยเฉลี่ย เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆ จึงช่วยลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ

อากาศสะอาดสำหรับการบำบัดน้ำเสีย

โบลเวอร์ทั้งหมดของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 8573-1 (2010) Class 0: จึงรับประกันได้ว่าอากาศจะไม่มีการปนเปื้อนระหว่างกระบวนการอัด เราคือผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม และโบลเวอร์เพียงรายเดียวที่ได้รับการรับรอง ISO 22000

เทคโนโลยีของโบลเวอร์ทั้งหมด

เรานำเสนอเทคโนโลยีโบลเวอร์และคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมแรงดันต่ำที่วิศวกรของเราเองเป็นผู้พัฒนาและผลิตขึ้น เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านการบำบัดน้ำเสีย ลดระดับเสียงและการสั่นสะเทือน หรือควบคุมการไหลของอากาศด้วยตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ โดยผลิตภัณฑ์ของเราสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณทุกอย่าง

ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือคือปัจจัยสำคัญสำหรับการมีต้นทุนต่ำ

โรงงานบำบัดน้ำเสียต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากถึง 70% ไปกับการเติมอากาศ และค่าไฟฟ้านั้นก็มีมูลค่าสูงกว่าราคาโบลเวอร์ 5 ถึง 10 เท่า การลดค่าใช้จ่ายพลังงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการลดต้นทุนดำเนินการทั้งหมด เรามุ่งมั่นในการลดต้นทุนดำเนินการด้วยการนำเสนอเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่สุดในตลาด จึงทำให้คุณเห็นผลกำไรเร็วขึ้น

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการบำบัดน้ำเสีย

การจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพเริ่มมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากทรัพยากรที่ขาดแคลน และความกดดันทางการเงินที่เพิ่มขึ้น สำหรับการจ่ายอากาศเพื่อเลี้ยงให้แบคทีเรียมีชีวิตระหว่างการบำบัดน้ำเสียนั้นไม่ควรมีการปนเปื้อนของน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ของเราจึงปราศจากน้ำมัน ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงาน และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ฐานการติดตั้งและบริการหลังการขายทั่วโลก

เรามีเครือข่ายการขายและการให้บริการกระจายตัวอยู่มากกว่า 180 ประเทศทั่วโลก และมีการให้บริการติดตั้งอากาศอัดแรงดันต่ำนับพันแห่งทั่วโลก จึงช่วยให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ของคุณจะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีการหยุดทำงานน้อยที่สุด

เรื่องราวของลูกค้า

การประยุกต์ใช้งาน

การเติมอากาศลงในน้ำ

การจ่ายอากาศเพื่อเลี้ยงให้แบคทีเรียมีชีวิตระหว่างการบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงขอเสนอโบลเวอร์ความเร็วคงที่ที่มีเทิร์นดาวน์สูง และโบลเวอร์ที่มีตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจ่ายอากาศแบบไร้น้ำมันได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับเปลี่ยน flow ของอากาศได้ตามความต้องการ ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำเสียในแต่ละช่วงเวลา

Filter backwashing

การล้างย้อน คือ การปั๊มน้ำย้อนกลับผ่านตัวกรอง ด้วยเทคโนโลยี Oil free air จึงช่วยป้องกันไม่ให้ตัวกรองสกปรกและเสียหาย ซึ่งเป็นหนึ่งในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อให้สามารถนำตัวกรองกลับมาใช้ใหม่ได้

บ่อเติมอากาศ

บ่อเติมอากาศเป็นบ่อบำบัดที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการออกซิเดชั่นของสิ่งมีชีวิตในน้ำเสีย ประสิทธิภาพของระบบการเติมอากาศมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและระดับการบำบัดน้ำเสียที่บ่อเติมอากาศสามารถทำได้

กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

อากาศและจุลินทรีย์ถูกใช้เพื่อการออกซิเดชั่นของสิ่งมีชีวิตต่อสารมลพิษที่ตกค้าง ทำให้เกิดสลัดจ์ขยะที่เป็นสารออกซิไดซ์ ซึ่งอากาศในระบบสลัดจ์แบบทั่วไปต้องปราศจากน้ำมันเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของน้ำ

ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor)

SBRs คือกระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ออกแบบมาเพื่อทำงานภายใต้สภาวะที่ไม่มั่นคง ทำงานในโหมด True Batch ที่มีการเติมอากาศและสลัดจ์อยู่ในบ่อเดียวกัน ระหว่างขั้นตอนการเติมอากาศจะมีการกระจายการไหลของอากาศภายในถัง หน่วยความเร็วคงที่ช่วยลดการใช้พลังงานลงอย่างมาก ทำให้มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุน

ระบบ Membrane bio-reactor (MBR)

เวอร์ชันของระบบสลัดจ์แบบทั่วไปจะใช้เมมเบรน (ไมโครหรืออัลตราฟิลเตรชัน) ในการสร้างของแข็งและตัวกั้นของเหลว ทำให้เกิดข้อได้เปรียบในการควบคุมกระบวนการและผลิตภัณฑ์คุณภาพน้ำ แต่มีการใช้พลังงานสูงและการบำบัดทางชีวภาพที่เข้มข้น

โบลเวอร์ไร้น้ำมัน (Oil-free blower) สำหรับการบำบัดน้ำเสีย