10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

10 ขั้นสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ทุกอย่างที่คุณต้องรู้
10 ขั้นสู่การผลิตอากาศอัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทุกสิ่งที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับกระบวนการลำเลียงแบบนิวแมติก

ค้นพบว่าคุณสามารถสร้างกระบวนการลำเลียงแบบนิวแมติกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร
3D images of blowers in cement plant

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งของคุณด้วยระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม

คอนโทรลเลอร์ส่วนกลางใหม่ล่าสุดของเรา นั่นคือ Optimizer 4.0 จะทำให้ระบบของคุณเสถียรและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณ
Optimizer คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม 4.0

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งของคุณด้วยระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม

คอนโทรลเลอร์ส่วนกลางใหม่ล่าสุดของเรา นั่นคือ Optimizer 4.0 จะทำให้ระบบของคุณเสถียรและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณ
Optimizer คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม 4.0

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งของคุณด้วยระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม

คอนโทรลเลอร์ส่วนกลางใหม่ล่าสุดของเรา นั่นคือ Optimizer 4.0 จะทำให้ระบบของคุณเสถียรและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณ
Optimizer คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม 4.0

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งของคุณด้วยระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม

คอนโทรลเลอร์ส่วนกลางใหม่ล่าสุดของเรา นั่นคือ Optimizer 4.0 จะทำให้ระบบของคุณเสถียรและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณ
Optimizer คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม 4.0

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งของคุณด้วยระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม

คอนโทรลเลอร์ส่วนกลางใหม่ล่าสุดของเรา นั่นคือ Optimizer 4.0 จะทำให้ระบบของคุณเสถียรและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณ
Optimizer คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม 4.0
ปิด
อากาศอัดหรือลมอัดสำหรับการบำบัดน้ำเสีย

การบำบัดน้ำเสีย

ความน่าเชื่อถือ ความยั่งยืน และต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของจะเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อคุณตัดสินใจเกี่ยวกับการติดตั้งโบลเวอร์เครื่องใหม่สำหรับไซต์งานของคุณ พบกับวิธีที่คุณสามารถมองภาพรวมได้ทั้งหมดและค้นหาโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับไซต์งานของคุณ

 

เริ่มต้นใช้งาน: วิธีการค้นหาโบลเวอร์ที่เหมาะสมสำหรับไซต์งานของคุณ

คุณควรดูข้อมูลพื้นฐานก่อนที่จะดูรายละเอียดทางเทคนิคของโซลูชั่น การดูข้อมูลที่จอแสดงผลข้อมูลของเครื่องที่คุณมีอยู่จะให้ข้อมูลบางอย่างแต่ไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมด ความสามารถในการผลิตปัจจุบันที่คุณต้องการคือเท่าไร คุณเปรียบเทียบข้อมูลประสิทธิภาพของโบลเวอร์อย่างไร คุณจะสามารถพบข้อเสนอที่ดีที่สุดได้ทันทีด้วยคำแนะนำเพียงไม่กี่อย่าง

การเปรียบเทียบที่สมเหตุสมผล: ปริมาณการไหลและแรงดัน
WWT application activated sludge
การเปรียบเทียบที่สมเหตุสมผล: ปริมาณการไหลและแรงดัน
รายการตรวจสอบของคุณสำหรับการเปรียบเทียบโซลูชั่น
new vs existing blower installation
รายการตรวจสอบของคุณสำหรับการเปรียบเทียบโซลูชั่น
พบกับโซลูชั่นของเรา
ZS 4 VSD+_outdoor installation_rain canopy_landscape
พบกับโซลูชั่นของเรา

ดาวน์โหลดเอกสารคำขอเรื่องโบลเวอร์เติมอากาศด้านล่าง

หากคุณต้องการตรวจสอบว่าระบบโบลเวอร์ใดของเราที่เหมาะกับการบำบัดน้ำเสียของคุณ โปรดกรอกข้อมูลและส่งเอกสารคำขอมาให้เรา ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะช่วยคุณเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะกับคุณที่สุด 

ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของการเติมอากาศ

มีหลายวิธีที่จะดูค่าใช้จ่ายของการเติมอากาศ จำนวนชั่วโมงของการทำงานมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจซื้อของคุณ แต่การลดค่าใช้จ่ายต้องดูมากกว่าป้ายราคาของการติดตั้งโบลเวอร์เครื่องใหม่ พบกับเคล็ดลับของเราสำหรับกระบวนการที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

แนวโน้มของกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
wastewater treatment plant
แนวโน้มของกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีลดค่าใช้จ่ายของคุณ
wastewater treatment plant
วิธีลดค่าใช้จ่ายของคุณ
เปลี่ยนใหม่หรือไม่เปลี่ยน
wastewater treatment plant
เปลี่ยนใหม่หรือไม่เปลี่ยน
โซลูชั่นด้านการเงินต่างๆ ของเรา
BAFA Foerderung
โซลูชั่นด้านการเงินต่างๆ ของเรา

การผนวกรวมที่ง่ายดาย

ให้นึกถึงการติดตั้งหลังจากที่คุณซื้อโบลเวอร์ การวางแผนล่วงหน้าจะช่วยคุณหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิด เพราะว่าไม่ใช่โบลเวอร์ทั้งหมดจะมาเป็นแพ็คเกจที่ครบชุด การมีแพ็คเกจที่ครบชุดจะทำให้คุณมีทุกสิ่งที่ต้องใช้ในการทำงาน รู้ว่าอะไรคือค่าใช้จ่ายแฝง ควรมีอะไรบ้างก่อนจะสามารถนำโบลเวอร์ของคุณมาใช้ในกระบวนการบำบัด

อะไรอาจเป็นค่าใช้จ่ายแฝงในการติดตั้ง
อะไรอาจเป็นค่าใช้จ่ายแฝงในการติดตั้ง
 
การติดตั้ง: รายการตรวจสอบ
Engineers using laptop in the filed
การติดตั้ง: รายการตรวจสอบ
แพ็คเกจที่ครบชุด: โซลูชั่นแบบ Plug & Play
แพ็คเกจที่ครบชุด: โซลูชั่นแบบ Plug & Play
 

จ่ายอากาศได้ไม่จำกัด

ลดการปล่อยไอเสีย & การชำรุด

อากาศอัดเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ก้าวแรกสู่กระบวนการที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นคือการเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของคุณ สิ่งสำคัญคือการมีความรู้ให้ทันกับแนวทางใหม่ๆ ของรัฐบาล กฎที่มีความเข้มงวดยิ่งขึ้น กำหนดให้กระบวนการผลิตของคุณปล่อยคาร์บอนและน้ำปริมาณน้อยที่สุด เพื่อลดมลพิษให้เหลือต่ำที่สุดหลังการบำบัด 

ความผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง
Illustration regulations
ความผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง
คุณสมบัติที่ควรมองหา
Air flow ZB VSD+ still video
คุณสมบัติที่ควรมองหา

การควบคุมการเติมอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบระบบควบคุมการเติมอากาศของคุณจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการของคุณ การควบคุมได้มากขึ้นหมายถึงการมีข้อมูลที่มากกว่าและลดความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์จะชำรุดทั้งหมด ยิ่งต้องการการควบคุมมากเท่าไหร่ ก็ต้องใช้ข้อมูลมากเท่านั้น การติดตั้งโบลเวอร์แบบดั้งเดิม เช่น เรียงตามลำดับลงมา หรือการควบคุมที่ตัวเครื่องผ่านเกจช่วยให้วัดและควบคุมได้แบบง่ายๆ เท่านั้น ศึกษาเคล็ดลับและคำแนะนำของเราที่จะช่วยให้คุณควบคุมระบบของคุณได้ดียิ่งขึ้น

เคล็ดลับและคำแนะนำเพื่อการออกแบบระบบควบคุมของคุณ
SMARTLINK portal screen at customer in dark theme
เคล็ดลับและคำแนะนำเพื่อการออกแบบระบบควบคุมของคุณ
ตัวเลือกการควบคุมการเติมอากาศ
ตัวเลือกการควบคุมการเติมอากาศ
 

การบำรุงรักษาที่ต่ำ

การบำรุงรักษาระบบการเติมอากาศอย่างเหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการบำบัดราบรื่น การบำรุงรักษาเชิงป้องกันนั้นเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมที่จะช่วยสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์จะให้ความคุ้มค่าในระยะยาว พบกับวิธีที่คุณจะสามารถยืดเวลาการซ่อมบำรุงรักษาและเพื่อหลีกเลี่ยงการชำรุดเสียหายที่ไม่ต้องการได้

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเทียบกับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์: ก้าวสู่ขั้นตอนถัดไปหรือไม่
Service Technician
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเทียบกับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์: ก้าวสู่ขั้นตอนถัดไปหรือไม่
วิธีลดการบำรุงรักษาให้เหลือน้อยที่สุด
Businessman using smart phone
วิธีลดการบำรุงรักษาให้เหลือน้อยที่สุด

พบกับแผนการซ่อมบำรุงรักษาที่เหมาะกับไซต์งานของคุณ

Atlas Copco Service Technician - Commercial

พบกับแผนการซ่อมบำรุงรักษาที่เหมาะกับไซต์งานของคุณ

การใช้งานการบำบัดน้ำเสีย

โบรชัวร์ดิจิตอลของการบำบัดน้ำเสีย & ผลิตภัณฑ์

กรณีของโรงบำบัดน้ำเสีย

วิดีโอโรงบำบัดน้ำเสีย

โรงบำบัดน้ำเสีย Montville

โรงควบคุมมลพิษทางน้ำ Montville ใช้ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor) จำนวน 6 โรงในการบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียที่ปล่อยออกมาในเมืองมีมากกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมากเนื่องจากผู้ใช้ในอุตสาหกรรมจากโรงงานกระดาษและคาสิโนที่อยู่ใกล้เคียงมีการโหลดของเสียจำนวนมาก พวกเขาจึงต้องการอากาศในเครื่องบำบัดมากกว่าโรงงานบำบัดน้ำเสียโดยเฉลี่ย Atlas Copco ได้พบกับผู้อำนวยการ Derek Albertson เกี่ยวกับการใช้งานและชี้แจงว่าเหตุใด โบลเวอร์ ZB VSD+ ของ Atlas Copco จึงเหมาะกับความต้องการของโรงบำบัดแห่งนี้

การจัดการน้ำเสียของ Port Washington

โรงบำบัดน้ำเสีย Port Washington รัฐ Wisconsin ซึ่งตั้งอยู่บนแนวชายฝั่ง Lake Michigan ที่งดงามเหมือนดั่งภาพวาด เลือกใช้โบลเวอร์สกรู ZS VSD+ ของ Atlas Copco เพื่อจ่ายพลังงานให้กับโรงงานของตนเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ประโยชน์บางประการที่พวกเขาได้รับจากโซลูชั่นโบลเวอร์และบริการของ Atlas Copco เช่น ชั่วโมงการทำงาน 64,000 ชั่วโมงที่มีเวลาหยุดทำงานล่วงหน้าเป็นศูนย์ การประหยัดพลังงานมากกว่า $190,000 รวมทั้งบริการทางเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

การบำบัดน้ำเสีย | อุตสาหกรรมกระดาษ Sainsons

ค้นพบว่าอุตสาหกรรมกระดาษ Sainsons ในอินเดียปฏิวัติโรงบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องเป่าแบบสกรูของ Atlas Copco ได้อย่างไร ดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเปลี่ยนเครื่องเป่าลมทั่วไปมาเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจ่ายอากาศอย่างต่อเนื่องให้กับกระบวนการบำบัดน้ำเสีย เรียนรู้เรื่องราวความสำเร็จของการลงทุนที่มีอนาคตสดใสซึ่งขับเคลื่อนภาคการผลิตกระดาษของตนไปข้างหน้า รับชมทันทีและรับรู้พลังแห่งนวัตกรรมซึ่งเกิดขึ้นที่อุตสาหกรรมกระดาษ Sainsons

เรื่องราวของโรงบำบัดน้ำเสีย

เครื่องเป่าแบบสกรูช่วยประหยัดพลังงานให้กับโรงบำบัดน้ำเสีย Port Washington
Over 500 million gallons of wastewater is processed through this plant every year. Providing the air for the aeration tank is an Atlas Copco VSD screw blower that the facility has had for eight years
เครื่องเป่าแบบสกรูช่วยประหยัดพลังงานให้กับโรงบำบัดน้ำเสีย Port Washington
เกาะ Al Marjan เลือกใช้โบลเวอร์ของ Atlas Copco เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียที่ยั่งยืน
เกาะ Marjan
เกาะ Al Marjan เลือกใช้โบลเวอร์ของ Atlas Copco เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียที่ยั่งยืน
Artistic Milliners เลือกใช้โบลเวอร์แบบสกรู ZS ที่ประหยัดพลังงาน
Artistic Milliners เลือกใช้โบลเวอร์แบบสกรู ZS ที่ประหยัดพลังงาน
Artistic Milliners เลือกใช้โบลเวอร์แบบสกรู ZS ที่ประหยัดพลังงาน

โซลูชั่นโบลเวอร์ Oil-free blower สำหรับการบำบัดน้ำเสีย