โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
Oil and gas, offshore, rig, Norway

วิธีการอัดอากาศหรือลมอัดในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

เราให้บริการอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆ การใช้งานที่มีความท้าทายของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันและก๊าซของเรา

ตั้งแต่แหล่งเก็บไปจนถึงปลายทาง

เรามีศูนย์น้ำมันและก๊าซที่มีประสิทธิภาพจัดตั้งอยู่ทั่วโลก ซึ่งสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษและตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ เรามีความชำนาญในเรื่อง API (The American Petroleum Institute) มาตรฐาน ISO ของน้ำมัน และมาตรฐานของก๊าซ โดยอุปกรณ์ของเรานั้นได้รับการออกแบบ ผลิต ทดสอบ และตรวจสอบเพื่อให้ได้ตรงตามมาตรฐานอย่างเข้มงวดที่สุด

มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือมายาวนานกว่า 10 ปี

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 140 ปี ด้วยความเข้าใจ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือต่างฝังอยู่ในทุกสิ่งที่เราทำ ผลิตภัณฑ์และบริการของเรารวมถึงอากาศอัดและอุปกรณ์เกี่ยวกับก๊าซ การบำบัดและผลิตก๊าซปลายทางและส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงวิธีการบริการต่างๆ

ให้บริการในกว่า 180 ประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นภายในท้องถิ่นหรือทั่วโลก ในฝั่งหรือนอกชายฝั่ง เราให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของคุณ นั่นช่วยให้เราตอบสนองความต้องการและได้ผลงานตรงตามวัตถุประสงค์ของคุณได้มากที่สุด เราภูมิใจที่ได้ทำงานกับคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของคุณ นั่นคือวิธีที่เรามั่นใจได้ว่าการใช้งานของคุณจะมีความปลอดภัยและได้รับการแก้ปัญหาอย่างราบรื่น

ข้อเสนอของเราสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

มองหาการใช้งานที่เกี่ยวข้อง