เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ อย่างการทอผ้าแบบ Air Jet หรือการปั่นเส้นใยผ้าแบบ Air Jet

วิธีการเกี่ยวกับการใช้อากาศอัดแบบไม่มีน้ำมันในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

การผลิตผ้าที่สวยงามด้วยสีและลวดลายที่ทันสมัยที่สุดคืองานศิลปะ นักออกแบบแฟชั่นมอบความไว้วางใจในการสร้างสรรค์ผลงานของพวกเขากับการทอผ้าหรือการปั่นด้ายเป้าหมายเพื่อการผลิตผ้าที่มีคุณภาพสูงสุด และการเลือกอากาศอัดที่ปราศจากน้ำมันจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถส่งมอบสิ่งทอที่มีคุณภาพสูงสุด

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอากาศอัดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ISO 8573-1 Class 0

สร้างขึ้นสำหรับการปฏิบัติงานในโรงงานสิ่งทอเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานของโรงงาน คุณสามารถวางใจในคุณภาพอากาศจากผลิตภัณฑ์ของเราด้วยการรับรองมาตรฐาน ISO 8573 -1 class 0

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Class 0

เพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลกำไร ด้วยการลดความถี่ด้านการซ่อมบำรุงให้น้อยลง พร้อมช่วยหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานของเครื่อง

การประหยัดพลังงาน

เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมของเรามีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตพร้อมๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อม เรามีความยืดหยุ่นสำหรับการติดตั้งงานขนาดใหญ่

ระบบอัดอากาศแบบไม่มีน้ำมันในทุกอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ระบบอัดอากาศที่น่าเชื่อถือคือสิ่งสำคัญในกระบวนการผลิตสิ่งทอขั้นสูงในปัจจุบัน การมีส่วนร่วมกับผู้ผลิตสิ่งทอชั้นนำของโลกมาหลายทศวรรษมอบการรับรู้ที่ชัดเจนถึงสิ่งที่จำเป็นอย่างแท้จริงในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งมีการใช้งานที่แตกต่างกันหลายประเภท อากาศที่ปราศจากน้ำมันปกป้องอุปกรณ์ของคุณจากความเสียหาย หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนน้ำมันในผลิตภัณฑ์ และรักษาชื่อเสียงที่ได้มาด้วยความยากลำบากของคุณ โดยสิ่งนี้จะเพิ่มเวลาการทำงานและผลผลิตจากการใช้งานหลากหลายรูปแบบ:  • การทอแบบ Air Jet
 • การปั่น ซึ่งรวมถึงการปั่นแบบใช้วงแหวนหรือ Air Jet
 • การผลิตเส้นใยจากแรงงานคน รวมถึง POY & FDY
 • การสร้างเนื้อผ้า
 • การพันและย้อมสีเนื้อผ้าแบบไม่ทอ
 • การขนส่งนิวแมติกสำหรับ PET chips
 • การบำบัดน้ำเสีย

ประหยัดพลังงานด้วยวิธีการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมของเรามีตัวเลือกสำหรับการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ที่ช่วยลดค่าไฟที่สามารถนำกลับมาได้สูงสุดถึง 95% ของพลังงานไฟฟ้าที่เข้าสู่เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม ความร้อนที่สร้างขึ้นโดยเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมนั้น สามารถส่งไปยังวงจรน้ำเพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น:

 • การนำความร้อนมาต้มน้ำเพื่อผลิตไอน้ำ
  การใช้เส้นด้ายที่ผลิตจากการทำมือขึ้นเพื่อรักษาเส้นใยให้คงสภาพของเส้นใย
  การป้องกันการเกิดรอยยับของเนื้อผ้าและการรักษาอุณหภูมิ รวมถึงการเพิ่มปริมาณ
 • อุณหภูมิที่ 70-90 °C
  ของน้ำร้อนที่ใช้สำหรับการทำสีผ้า

เรื่องราวจากลูกค้า

ระบบอัดอากาศสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ