Compressors
Solutions
ผลิตภัณฑ์
Compressors
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process Gas and Air Equipment
ผลิตภัณฑ์
Process Gas and Air Equipment
Process Gas and Air Equipment
Process Gas and Air Equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องผลิตก๊าซ
เครื่องผลิตก๊าซ
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
Compressors
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนสำหรับการบริการหลังการขาย
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
แผนสำหรับการบริการหลังการขาย
Industrial Tools & Solutions
Solutions
ผลิตภัณฑ์
Industrial Tools & Solutions
Air Motors
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
Material removal tools
ผลิตภัณฑ์
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
Material removal tools
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งอากาศ
Vacuum solutions
Application textile

วิธีการเกี่ยวกับการใช้อากาศอัดแบบไม่มีน้ำมันในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

การผลิตผ้าที่สวยงามด้วยสีและลวดลายที่ทันสมัยที่สุดคืองานศิลปะ นักออกแบบแฟชั่นมอบความไว้วางใจในการสร้างสรรค์ผลงานของพวกเขากับการทอผ้าหรือการปั่นด้ายเป้าหมายเพื่อการผลิตผ้าที่มีคุณภาพสูงสุด และการเลือกอากาศอัดที่ปราศจากน้ำมันจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถส่งมอบสิ่งทอที่มีคุณภาพสูงสุด

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอากาศอัดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ISO 8573-1 Class 0

สร้างขึ้นสำหรับการปฏิบัติงานในโรงงานสิ่งทอเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานของโรงงาน คุณสามารถวางใจในคุณภาพอากาศจากผลิตภัณฑ์ของเราด้วยการรับรองมาตรฐาน ISO 8573 -1 class 0

Class 0 เพิ่มเติม

เพิ่มระยะเวลาในการทำงาน

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลกำไร ด้วยการลดความถี่ด้านการซ่อมบำรุงให้น้อยลง พร้อมช่วยหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานของเครื่อง

การประหยัดพลังงาน

เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ของเรามีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตพร้อมๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อม เรามีความยืดหยุ่นสำหรับการติดตั้งงานขนาดใหญ่

ระบบอัดอากาศแบบไม่มีน้ำมันในทุกอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ระบบอัดอากาศที่น่าเชื่อถือคือสิ่งสำคัญในกระบวนการผลิตสิ่งทอขั้นสูงในปัจจุบัน การมีส่วนร่วมกับผู้ผลิตสิ่งทอชั้นนำของโลกมาหลายทศวรรษมอบการรับรู้ที่ชัดเจนถึงสิ่งที่จำเป็นอย่างแท้จริงในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งมีการใช้งานที่แตกต่างกันหลายประเภท อากาศที่ปราศจากน้ำมันปกป้องอุปกรณ์ของคุณจากความเสียหาย หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนน้ำมันในผลิตภัณฑ์ และรักษาชื่อเสียงที่ได้มาด้วยความยากลำบากของคุณ โดยสิ่งนี้จะเพิ่มเวลาการทำงานและผลผลิตจากการใช้งานหลากหลายรูปแบบ:  • การทอแบบ Air Jet
 • การปั่น ซึ่งรวมถึงการปั่นแบบใช้วงแหวนหรือ Air Jet
 • การผลิตเส้นใยจากแรงงานคน รวมถึง POY & FDY
 • การสร้างเนื้อผ้า
 • การพันและย้อมสีเนื้อผ้าแบบไม่ทอ
 • การขนส่งนิวแมติกสำหรับ PET chips
 • การบำบัดน้ำเสีย

ประหยัดพลังงานด้วยวิธีการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ของเรามีตัวเลือกสำหรับการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ที่ช่วยลดค่าไฟที่สามารถนำกลับมาได้สูงสุดถึง 95% ของพลังงานไฟฟ้าที่เข้าสู่เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ ความร้อนที่สร้างขึ้นโดยเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์นั้น สามารถส่งไปยังวงจรน้ำเพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น:

 • การนำความร้อนมาต้มน้ำเพื่อผลิตไอน้ำ
  การใช้เส้นด้ายที่ผลิตจากการทำมือขึ้นเพื่อรักษาเส้นใยให้คงสภาพของเส้นใย
  การป้องกันการเกิดรอยยับของเนื้อผ้าและการรักษาอุณหภูมิ รวมถึงการเพิ่มปริมาณ
 • อุณหภูมิที่ 70-90 °C
  ของน้ำร้อนที่ใช้สำหรับการทำสีผ้า

เรื่องราวของลูกค้า

ระบบอัดอากาศสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ