Atlas Copco Rental
Rental Fleet
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Compressors
อุตสาหกรรม
Compressors
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
Compressors
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
Compressors
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนการซ่อมบำรุง (Service Plan)
Compressors
Power Equipment
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การประกอบทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
มอเตอร์ลม
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
เครื่องมือกัดโลหะ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
โซลูชันการเจาะ
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
Expert Hub
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ

Class 0

ISO 8573-1 สำหรับอากาศไร้น้ำมันที่ได้รับการรับรอง

เราเป็นผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์รายแรกของโลกที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของอากาศฉบับปรับปรุงล่าสุด: ISO 8573-1 CLASS 0 (2010)

คอมเพรสเซอร์ไร้น้ำมัน

รายแรกใน ISO 8573-1 (2010) Class zero

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Textile
คุณกำจัดความเสี่ยงได้ด้วย Atlas Copco ที่ไร้ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ต่อการเกิดผลิตภัณฑ์ที่จะเสียหาย หรือต่อความสูญเสียจากการหยุดทำงาน หรือการเกิดผลเสียต่อชื่อเสียงที่ดีของบริษัทของคุณ

ความบริสุทธิ์ของอากาศระดับสูงสำหรับสภาพแวดล้อมที่อันตราย

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Pharma
การปนเปื้อนจากน้ำมันแม้ในปริมาณที่น้อยที่สุดก็สามารถส่งผลให้การผลิตหยุดลงและเกิดความความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย ใช้โซลูชันที่ปราศจากน้ำมันปนเปื้อนของเราเพื่อความบริสุทธิ์ของอากาศที่ไม่มีใครเทียบได้

โลกใบนี้ต้องการสภาพแวดล้อมที่ปราศจากน้ำมัน

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Electronics
ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับข้อกำหนดระหว่างประเทศด้วยโซลูชันอากาศปราศจากน้ำมันของเรา ช่วยลดการรั่วซึมและสิ้นเปลืองพลังงาน และกำจัดน้ำเสียที่เกิดจากการควบแน่น

ลดต้นทุนในการเป็นเจ้าของ

 Class 0 campaign

คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายจากเทคโนโลยีไร้น้ำมันของเราได้ 4 วิธี:

  • ไม่ต้องตัวกรองที่ราคาแพง
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มเติมในการรับมือกับการลดลงของแรงดันในตัวกรอง 
  • ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง 
  • ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน

Class O ผ่านการทดสอบของ TÜV

Table Class 0
TÜV-IT คือองค์กรอิสระระดับชาติที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมินความปลอดภัยและคุณภาพของเทคโนโลยี TÜV เป็นที่รู้จักทั่วโลกในด้านการเป็นเอกเทศ ความเป็นกลาง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมาตรฐานที่เข้มงวด คอมเพรสเซอร์แบบไร้น้ำมันของเราได้ผ่านการทดสอบที่ยากลำบากมาแล้วเกือบทั้งหมด

การก่อตัวของน้ำมันที่เป็นไปได้ทั้งหมดได้รับการตรวจวัดด้วยอุณหภูมิและแรงดันหลายช่วง แต่เนื่องจากว่าไม่พบร่องรอยของน้ำมันในกระแสอากาศขาออก คอมเพรสเซอร์ของเราจึงผ่านมาตรฐานที่เข้มงวดของ TÜV

ได้มาตรฐานด้านคุณภาพระดับสูงสุดของอาหารและเครื่องดื่ม

Commercial image - Class 0 Oil-free Air Pharma

เรานําความสบายใจมามอบให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม คอมเพรสเซอร์แบบไร้น้ำมัน ไดรเออร์ และตัวกรองประเภท Z Class 0 ทั้งหมดของเราผลิตโดยใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารในโรงงานผลิตไร้น้ำมันของเราในเมืองอันธเวิร์ป ประเทศเบลเยียมที่ผ่านการรับรอง ISO 22000 คอมเพรสเซอร์ Z ของเราผลิตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเรามีระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่โปร่งใสในรูปแบบเอกสารอยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ISO 22000 ที่พร้อมให้การสนับสนุนเพิ่มเติมคอยแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการและให้การช่วยเหลือหากมีการปรับปรุงข้อมูลใดๆ &


อุตสาหกรรม Class 0

เรื่องราวจากลูกค้า Class 0

Class ที่สมบูรณ์แบบ Class Zero ที่แท้จริง นำประสบการณ์หลายสิบปีในด้านอากาศอัดไร้น้ำมันสำหรับการใช้งานที่สำคัญมาใช้ให้เกิดผลสำเร็จสำหรับคุณ

เรานำเสนอรุ่นผลิตภัณฑ์เครื่องเป่าอากาศไร้น้ำมันที่ครอบคลุมระหว่าง 0 ถึง 4 bar(e)/58 psig ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลด