โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

สุดยอดแนวคิดที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจคุณ

Atlas Copco เป็นศูนย์กลางแนวคิดเชิงอุตสาหกรรม เรามีนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โซลูชันและบริการที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมทุกประเภท นวัตกรรมของเรานำไปใช้งานได้หลายงานในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่ใช้ในการรักษาทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องมีความสะอาด ปลอดภัย ไปจนถึงการผลิตพลังงานหมุนเวียน แอตลาส คอปโก้ เราอยู่ในทุกๆ ที่ เพราะเราต้องการช่วยพัฒนาให้ชีวิตประจำวันของผู้คนง่ายขึ้น

เกี่ยวกับเรา แอตลาส คอปโก้

เราดีใจที่นวัตกรรมของเราได้มีส่วนช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้า เราคือผู้คิดค้นและขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่อุตสาหกรรมทั่วโลกต่างไว้วางใจ บุคลากรของเราทุกคนทำงานกันด้วยความกระตือรือร้นและมีความเชี่ยวชาญ

เรามีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ปฎิบัติเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดมายาวนาน นั่นหมายความว่าเราจะทำทุกอย่างเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นมิตรกับผู้ใช้ ผลกำไร และเป็นมิตรกับโลก โซลูชันที่เราจัดหาให้ลูกค้านั้นเป็นโซลูชั่นที่ปลอดภัย เชื่อถือได้และประหยัดพลังงาน โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นระดับอุตสาหกรรมในวงกว้าง อันได้แก่ โรงงานผลิต การก่อสร้าง เภสัชกรรม ยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

ความก้าวหน้าของนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกัน

จากวิสัยทัศน์ของเรา “First in Mind – First in Choice” ที่เราคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เราจึงได้มีการวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง พัฒนาให้มีความทันสมัยเหมาะกับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน และนำเสนอออกมาในรูปแบบระบบดิจิตอลที่มีความสะดวกให้คุณสามารถค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ คุณจึงสามารถค้นหาเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบอัดอากาศ รวมถึงโซลูชันการต่างๆ  ที่จะทำให้คุณอุ่นใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง สถิติ และประวัติศาสตร์ของแอตลาส คอปโก้ ได้ด้านล่าง   

ประวัติของเรา

  • 2546    บริษัท Atlas Copco ประเทศไทยเริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการหลังการขายและให้เช่า
  • 2547    Atlas Copco ประเทศไทย ได้จัดตั้งออฟฟิศ ของเราเอง
  • 2550    เราได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากต่างประเทศและโอนบริการไปยังประเทศไทยแล้วและได้เลิกกิจการของ Atlas Copco Service
  • 2554    ได้ทำการขยายกิจการไปยังประเทศพม่า
  • 2561   ครบรอบ 25 ปีหลังจากได้มีการจดทะเบียน Atlas Copco ประเทศไทย

เรามีพนักงานทั้งหมด 205 คนในประเทศไทยซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าของเรา เราตั้งใจที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อเพิ่มและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

Lacal Updated

Atlas Copco Group