โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
Energy Storage Systems
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
Atlas Copco Thailand building

แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย

บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เราคือผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมทันสมัย พร้อมทั้งโซลูชั่นด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพร้อมให้บริการแก่ระบบอุตสาหกรรม

ติดต่อ แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย

เกี่ยวกับ แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย

บริษัท Atlas Copco ในประเทศไทยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ฉะเชิงเทรา เราดำเนินธุรกิจด้านจำหน่ายและงานบริการด้านการซ่อมบำรุงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม) และผลิตภัณฑ์ด้านพัฒนาคุณภาพลม, ปั๊มสุญญากาศ, เครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านงานก่อสร้างและปั๊มลมเคลื่อนที่, และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านการประกอบและติดตั้งในอุสาหกรรมรถยน์ รวมไปถึงงานเช่าเครื่องอัดอากาศ

ประวัติของเรา

  • 2546    บริษัท Atlas Copco ประเทศไทยเริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการหลังการขายและให้เช่า
  • 2547    Atlas Copco ประเทศไทย ได้จัดตั้งออฟฟิศ ของเราเอง
  • 2550    เราได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากต่างประเทศและโอนบริการไปยังประเทศไทยแล้วและได้เลิกกิจการของ Atlas Copco Service
  • 2554    ได้ทำการขยายกิจการไปยังประเทศพม่า
  • 2561   ครบรอบ 25 ปีหลังจากได้มีการจดทะเบียน Atlas Copco ประเทศไทย

เรามีพนักงานทั้งหมด 205 คนในประเทศไทยซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าของเรา เราตั้งใจที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อเพิ่มและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท

atlas copco thailand 24/7 customer center

แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

125 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนาตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130