เทคนิคด้านสุญญากาศ

มาตรฐานใหม่ในเทคโนโลยีปั๊มสุญญากาศ

สะอาด เงียบ ประหยัดพลังงาน GHS VSD+ ของเราช่วยประหยัดต้นทุนพลังงานได้เฉลี่ยถึง 50% และเพิ่มความเร็วในการผลิตได้ถึง 10% เราสามารถนำเสนอในรูปแบบ ‘ทดลองใช้ก่อนซื้อ’ ได้

เมื่อคุณได้สัมผัสถึงความแตกต่างแล้วคุณจะอยากใช้ต่อไป!

ติดต่อเรา

การใช้สุญญากาศที่ตื้นมักจะใช้น้ำมันในปริมาณมาก เสียงดัง และต้นทุนพลังงานสูง แต่คุณจะยึดติดกับสิ่งเดิมๆ ไปทำไมในเมื่อคุณมีทางเลือกที่ดีกว่านั้น

Atlas Copco ทลายข้อจำกัดดังกล่าวด้วยปั๊มสุญญากาศ GHS VSD+ ที่สะอาด เงียบ และประหยัดพลังงาน

ตอนนี้คุณสามารถรับบริการด้านอากาศอัดและสุญญากาศได้จากผู้ให้บริการเพียงหนึ่งเดียว คุณภาพและความน่าเชื่อถือเดียวกัน ต้นทุนตลอดอายุการใช้งานที่ต่ำ อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และความสามารถในการทำงานตามที่คุณได้คาดหวังจากคอมเพรสเซอร์ของ Atlas Copco ทั้งหมดนี้มีพร้อมอยู่แล้วสำหรับปั๊มสุญญากาศของคุณ

ดูรายการของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา