โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
Energy Storage Systems
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

สิ่งแรกที่เรานึกถึงเมื่อคิดถึงระบบสุญญากาศก็คงเป็นนอกโลกหรือเครื่องดูดฝุ่นทั่วไป แต่ก็ยังมีอีกหลายอย่าง ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งน่าตื่นเต้นและน่าหงุดหงิด ด้วยซีรี่ส์วิดีโอ VACademy เราจะพยายามไขข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุญญากาศ

วิดีโอในซีรี่ส์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงข้อมูลที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง เอกสารอ้างอิงและคำแนะนำเกี่ยวกับพื้นฐานของสุญญากาศ สถานการณ์ที่พบบ่อยและหลักการทางวิทยาศาสตร์และการใช้งานสุญญากาศในการใช้งานจริงที่ผสมผสานเข้าด้วยกัน 

สุญญากาศคืออะไร ทุกสิ่งที่คุณต้องทราบ

เรามาเริ่มด้วยคำถามพื้นฐานที่สุด - สุญญากาศคืออะไร

โมเลกุลของก๊าซ I ปั๊มสุญญากาศ

โมเลกุลของก๊าซและอากาศมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสภาพแวดล้อมสุญญากาศ ลองมาดูตัวอย่างนี้โดยใช้ก้อนน้ำแข็งกัน

แรงดันเกจเมื่อเทียบกับแรงดันสัมบูรณ์ และประเภทการใช้งาน

เราอธิบายว่าแรงดันในกระบวนการที่ใช้ปั๊มสุญญากาศสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราใช้แรงที่คล้ายสุญญากาศ อย่างการยก การจับยึด และการขึ้นรูป ส่วนนี้เราจะใช้แรงของบรรยากาศเป็นตัวทำงาน

การหยิบและวาง - ฝูงม้าก็แยกออกจากกันไม่ได้

การเดินทางกลับสู่ประวัติศาสตร์แห่งสุญญากาศ - Otto Von Guericke และฝูงม้าของเขาแสดงให้เห็นถึงสุญญากาศในการใช้งานการหยิบและวาง

การทดลองกับลูกโป่ง - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแรงดันและปริมาตรในกระบวนการต่างๆ

มาลองใช้ลูกโป่งในห้องเพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจของเราในความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและปริมาตรในกระบวนการสองประเภทที่แตกต่างกัน


กฎแก๊สสมบูรณ์แบบ - เข้าและออก

หากมีเพียงสมการเดียว เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจหลักพื้นฐานของสุญญากาศในอุตสาหกรรมก็จะเป็นไปตามกฎแก๊สสมบูรณ์แบบ

ความดันสมภาพ - การคำนวณ คำอธิบายและตัวอย่าง

บ่อยครั้งที่เราจะพบก๊าซสองปริมาตรภายใต้สภาวะที่แตกต่างกัน ดูตัวอย่างของเครื่องบรรจุสุญญากาศซึ่งมีการระบายอากาศสู่บรรยากาศที่เชื่อมต่อโดยวาล์วกับถังสุญญากาศและพร้อมที่จะเริ่มรอบถัดไป

เวลาหยุดทำงานของปั๊ม - ปั๊มสุญญากาศ สมการและตัวอย่าง

บ่อยครั้งที่เรามักจะต้องคาดการณ์เวลาที่ปั๊มสุญญากาศจะใช้ในการถ่ายอากาศในห้องหรือแปรรูปจากแรงดันบรรยากาศไปสู่สุญญากาศที่ทำงานได้

สุญญากาศและความสูงเหนือระดับน้ำทะเล | ความสัมพันธ์ที่มีร่วมกัน

หากเรามองบรรยากาศโลกว่าเป็นหลุมอากาศลึกที่ยึดติดกับผิวโลกด้วยแรงโน้มถ่วงก็จะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นว่าความดันบรรยากาศจะเพิ่มขึ้นอย่างไรขณะที่เราดิ่งลึกลงไปในสระว่ายน้ำหรือเข้าใกล้กับพื้นผิวของโลกมากขึ้น

เหตุใดกาลักน้ำจึงมีความสูงในระดับสูงสุด หลักการ ความเป็นมา และสมมติฐาน

ตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณ เราได้ใช้หลักกาลักน้ำเพื่อถ่ายของเหลวระหว่างถังหรือข้ามเขตกั้น กาลักน้ำเป็นท่อที่ใช้ถ่ายของเหลวโดยไม่มีอากาศ และกฎของกาลักน้ำที่ประสบความสำเร็จก็คือระดับน้ำที่ด้านขาออกต้องต่ำกว่าระดับน้ำที่ขาเข้า

ความเร็วแปรผัน - โหลด การไหล แรงดันและกำลัง

เทคโนโลยีตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive - VSD) เป็นหนึ่งในคุณสมบัติการประหยัดพลังงานหลักของปั๊มสุญญากาศ Atlas Copco โดยแผนภาพง่ายๆ นี้มีไว้สำหรับเปรียบเทียบค่า 4 ค่าเมื่อเวลาผ่านไปได้แก่ โหลด แรงดัน การไหล และกำลัง เพื่อการอธิบายอย่างละเอียด

การควบคุม Set Point - มองแนวคิดให้ง่ายขึ้น

ปั๊มสุญญากาศความเร็วแปรผันแบบใหม่เปิดโอกาสให้ประหยัดพลังงานด้วยวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ และส่วนที่เป็นไปได้ว่าสำคัญที่สุดก็คือแนวคิดการควบคุม Set Point

เคล็ดลับในการแสดงหลักการทำงานในปั๊มแบบวงแหวน

มาดูกันว่าปั๊มสุญญากาศแบบวงแหวนน้ำอัดตัวทำงานร่วมกับลูกเล่นที่ประณีตโดยใช้เพียงขวด ไมโครเวฟ และอ่างน้ำเย็นได้อย่างไร

อธิบายเรื่องปั๊มสุญญากาศ | วิธีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และอีกมากมาย

ชนิดของปั๊มที่เราใช้ตามปกติจะเป็นชนิดแทนที่เชิงบวก (Positive Displacement) ซึ่งหมายความว่าปั๊มจะแยกอากาศที่ขาเข้าและเปลี่ยนเป็นไอเสีย

การไหลมาตรฐานหรือปกติ | ปั๊มสุญญากาศ | สุญญากาศในอุตสาหกรรม

อัตราการไหลจริงคือการวัดปริมาตรของก๊าซที่เปลี่ยนจากขาเข้าของปั๊มสุญญากาศในเวลาที่กำหนด

การรวมศูนย์ของระบบสุญญากาศ - เพราะเหตุใด

ระบบสุญญากาศกลางจะช่วยลดความร้อนและเสียงรบกวนในห้องผลิต ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีความปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณภาพอากาศดีขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่จะช่วยลดการติดค้างของน้ำมันและกำจัดไอเสียออกจากสภาพแวดล้อมการทำงานได้อย่างมาก