โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
Energy Storage Systems
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

ปั๊มสุญญากาศซีลน้ำมัน

ปั๊มสุญญากาศซีลน้ำมันของ Atlas Copco ผสานเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งเข้ากับความรู้ด้านปั๊มสุญญากาศขั้นสูงของ Atlas Copco

เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานหลายรูปแบบ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสุญญากาศเชิงอุตสาหกรรม เทคโนโลยีตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) ให้การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ย 50%* หรือมากกว่านั้น ปั๊มสุญญากาศแบบหล่อลื่นด้วยน้ำมันของ Atlas Copco สามารถใช้เป็นระบบสุญญากาศแบบรวมศูนย์ได้

*ในการใช้งานส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีสุญญากาศความเร็วคงที่แบบดั้งเดิมตามการวัดด้วยเครื่องมือตรวจสอบพลังงาน Vbox ของเรา

การประหยัดพลังงานที่เป็นไปได้

ด้วยเทคโนโลยี VSD ถึง 50%* หรือมากกว่านั้น

*ในการใช้งานส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีสุญญากาศความเร็วคงที่แบบดั้งเดิมตามการวัดด้วยเครื่องมือตรวจสอบพลังงาน Vbox ของเรา

ความสะดวกสบายที่เงียบสนิท

เรามุ่งมั่นที่จะลดเสียงรบกวนมาตลอด

พร้อมใช้งาน

มีโซลูชัน Plug & Play