ประสิทธิภาพด้านพลังงาน - Atlas Copco Thailand
Atlas Copco Thailand - โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
Power Technique
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม Oil-free (Oil-free air compressors)
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
สว่าน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen generation
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ระบบกักเก็บพลังงาน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
เสาไฟสว่าง
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Diesel light towers
เสาไฟสว่าง
Electric light towers
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
EEC- banner image

ประสิทธิภาพด้านพลังงาน

คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการโดยใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มสุญญากาศแบบซีลน้ำมัน แบบแห้ง และแบบวงแหวนน้ำ ที่มีตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable Speed Drive (VSD)) ที่อัจฉริยะและประหยัดพลังงานของ Atlas Copco

ความต้องการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมสมัยใหม่

Energy efficiency
จากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเหตุการณ์โลก และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ อุตสาหกรรมจำนวนมากจึงมุ่งเน้นไปที่การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การลดต้นทุนโดยรวมในโรงงานผลิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้จัดการโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้งานสุญญากาศอย่างเข้มข้น โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ส่วนใหญ่มีการใช้งานสุญญากาศมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริงว่าการใช้สุญญากาศเป็นหนึ่งในส่วนที่ใช้พลังงานมากที่สุดอีกด้วย

การประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตที่ใช้สุญญากาศ จึงมีส่วนช่วยอย่างมากต่อทั้งค่าสาธารณูปโภคด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทางแก้อย่างหนึ่งของปัญหานี้ก็คือการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี

วิธีที่รวดเร็วกว่าในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือการประหยัดพลังงานที่ดียิ่งขึ้น มีหลายวิธีที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนและเพิ่มการประหยัดพลังงานสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหรือโรงงานผลิต
Line

Atlas Copco Vacuum กำหนดการประหยัดพลังงานไว้อย่างไร

Do More with Less

Atlas Copco เป็นผู้ผลิตปั๊มสุญญากาศสำหรับอุตสาหกรรม โดยได้พัฒนาปั๊มสุญญากาศที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเราเข้าใจถึงความต้องการของอุตสาหกรรมที่เราให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบใดก็ตาม เรามีปั๊มสุญญากาศ โซลูชั่น และบริการที่เหมาะสม ในฐานะที่เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมชั้นนำในตลาดปั๊มสุญญากาศสำหรับอุตสาหกรรม เราให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับประสิทธิภาพของปั๊มสุญญากาศที่จะช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการดำเนินงาน เทคโนโลยีปั๊มสุญญากาศของเราเป็นจุดเริ่มต้นในการให้บริการโซลูชั่นสุญญากาศที่สมบูรณ์แบบสำหรับเครื่องจักรที่ใช้งานในจุดเฉพาะและระบบสุญญากาศส่วนกลาง

การประหยัดพลังงานของ Atlas Copco Vacuum หมายถึงการทำงานได้มากขึ้นหรือมีความสำเร็จมากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง มีสองวิธีคือ เครื่องจักรประหยัดพลังงานจากการที่เครื่องจักรให้ประสิทธิภาพการทำงานแบบเดียวกันแต่ใช้พลังงานน้อยกว่า หรือเครื่องจักรทำงานได้ดีกว่าเดิมด้วยพลังงานที่เท่ากัน มีวิธีที่ใหม่กว่าในการวิเคราะห์และวัดการประหยัดพลังงานหรือไม่ ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานส่งผลกระทบต่อการผลิตและประสิทธิภาพการทำงานของสายการผลิตทั้งหมดหรือแม้แต่ทั้งโรงงานอย่างไร

Line

ปั๊มสุญญากาศที่มีตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) จาก Atlas Copco

ปั๊มสุญญากาศที่เป็นนวัตกรรมของ Atlas Copco เป็นเครื่องจักรทรงพลังที่สร้างปริมาณการไหลที่คงที่ให้กับกระบวนการทางอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมหลากหลาย การใช้พลังงานอย่างคงที่นี้หมายถึงค่าใช้จ่ายที่คงที่ ทำให้ผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษามองหาโซลูชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึงการทำงานได้มากขึ้นโดยใช้พลังงานน้อยลงนั่นเอง    

ที่ Atlas Copco Vacuum ปั๊มสุญญากาศที่ขับเคลื่อนด้วยตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) ของเราเป็นกุญแจสำคัญในการลดต้นทุนด้านพลังงานอย่างมากสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมของเรา กล่าวคือแทนที่จะทำงานด้วยความเร็วคงที่อย่างต่อเนื่อง แต่เทคโนโลยี VSD จะทำให้ปั๊มสุญญากาศสามารถปรับการทำงานให้เข้ากับความต้องการปัจจุบันของกระบวนการ 

เทคโนโลยี VSD ยังมีข้อดีอื่นๆ อีกด้วย โรงงานหลายแห่งมีระบบสุญญากาศแบบรวมศูนย์ที่มีปั๊มสุญญากาศหลายเครื่อง เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น เครื่องจักรเพิ่มเติมจะเริ่มทำงาน ปั๊มความเร็วคงที่ไม่สามารถรับมือกับการเพิ่มขึ้นชั่วคราวของความต้องการเช่นนี้ได้ เนื่องจากเมื่อความต้องการลดลงอีกครั้ง ปั๊มทั้งหมดจะยังคงทำงานต่อไป โดยปกติแล้วจะต้องใช้เวลาในการทำงานขั้นต่ำ 10 นาทีเพื่อป้องกันความเสียหายทางกลไก ปั๊มสุญญากาศที่มีตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) ของ Atlas Copco มีความเหมาะสมมากกว่ามากในการรับมือกับความต้องการที่ผันผวนเช่นนี้ นวัตกรรมเหล่านี้ทำให้ Atlas Copco เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและการประหยัดพลังงาน 

การควบคุมจุดที่กำหนดเพื่อปรับให้กระบวนการของคุณเกิดความเหมาะสมและประหยัดพลังงาน

ปั๊มสุญญากาศที่มีตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) ของ Atlas Copco ได้เปิดโอกาสให้สามารถประหยัดพลังงานด้วยการปรับกระบวนการให้เกิดความเหมาะสม สิ่งที่น่าจะสำคัญที่สุดของการปรับให้เกิดความเหมาะสมนี้คือแนวคิดของการควบคุมจุดที่กำหนด การให้ผู้จัดการโรงงานหรือวิศวกรกระบวนการของคุณสามารถกำหนดแรงดันในการทำงานไว้ที่ระดับที่แม่นยำและจากนั้นสามารถทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่านั้นได้แม้จะติดตั้งระบบสุญญากาศแล้วก็ตาม คุณจะสามารถประหยัดได้อย่างมาก 

ปั๊มสุญญากาศที่มีตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) จาก Atlas Copco

GHS-VSD+-New
ปั๊มสุญญากาศรุ่น GHS VSD+ - ปั๊มสุญญากาศสกรูโรตารี่อัจฉริยะซีลน้ำมัน

สะอาด เงียบ ประหยัดพลังงาน ปั๊มสุญญากาศรุ่น GHS VSD+ ของเราช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณลงได้ถึง 50%* หรือมากกว่านี้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของคุณ

*ในการใช้งานส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีสุญญากาศความเร็วคงที่แบบดั้งเดิมตามการวัดด้วยเครื่องมือตรวจสอบพลังงาน Vbox ของเรา

LRP-VSD+-New
ปั๊มสุญญากาศรุ่น LRP VSD+ - ซีรี่ส์ปั๊มสุญญากาศแบบวงแหวนน้ำอัจฉริยะที่มี VSD คู่

ปั๊มสุญญากาศแบบวงแหวนน้ำอัจฉริยะรุ่น LRP VSD+ เป็นโซลูชันแบบ Plug & Play ที่เป็นการผสมผสานระหว่างการออกแบบที่ทันสมัย เทคโนโลยีคลาสสิก และความน่าเชื่อถือที่โดดเด่น สร้างมาเพื่อรองรับการใช้งานที่หนักหน่วง

DWS-VSD+-New
ปั๊มสุญญากาศรุ่น DWS VSD + - ปั๊มสุญญากาศสกรูแห้งอัจฉริยะที่มีเทคโนโลยี VSD

ปั๊มสุญญากาศซีรี่ส์ DWS VSD+ เป็นปั๊มสุญญากาศสกรูแห้งที่ติดตั้ง ElektronikonTM ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หนักหน่วงในอุตสาหกรรมและมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ต่ำลง ความสามารถในการผลิตได้สูงขึ้น การใช้พลังงานที่น้อยลง และการบำรุงรักษาน้อย

DZM-VSD+-New
ปั๊มสุญญากาศรุ่น DZM VSD+- ระบบสุญญากาศแบบหลายใบพัดกรงเล็บแห้งที่มีเทคโนโลยี VSD

ระบบปั๊มสุญญากาศแบบหลายใบพัดกรงเล็บ (Multi-Claw) ที่สมบูรณ์แบบพร้อมใช้งาน
โซลูชั่นที่ได้รับการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองความต้องการในกระบวนการที่มากขึ้นของคุณ

GVS-VSD+-New
ปั๊มสุญญากาศรุ่น GVS VSD+ - ปั๊มสุญญากาศใบพัดแบบโรตารี่ที่มีตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD)

ปั๊มสุญญากาศรุ่น GVS 80-400 VSD⁺ เป็นปั๊มสุญญากาศใบพัดแบบโรตารี่หมุนโดยตรงที่กะทัดรัด เป็นปั๊มสุญญากาศแบบจังหวะเดียว ซีลน้ำมัน ระบายความร้อนด้วยอากาศ และมีเทคโนโลยีไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ VSD⁺ อยู่ภายใน ไดรฟ์ VSD อยู่ด้านบนของปั๊มช่วยให้ควบคุมจุดที่กำหนดของแรงดันได้

DZS-VSD+-New
ปั๊มสุญญากาศรุ่น DZS VSD+ - ปั๊มสุญญากาศแบบใบพัดกรงเล็บแห้งที่มีเทคโนโลยี VSD

ปั๊มสุญญากาศรุ่น DZS 100 VSD⁺, DZS 200 VSD⁺ และ DZS 400 VSD⁺ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มสุญญากาศแบบใบพัดกรงเล็บแห้งที่ได้รับการรับรอง Class 0 เป็นปั๊มสุญญากาศแบบจังหวะเดียว ไร้น้ำมัน (Oil-free) ระบายความร้อนด้วยอากาศ และมีเทคโนโลยีไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ VSD⁺ ในตัว

DHS-VSD+-New
ปั๊มสุญญากาศรุ่น DHS VSD + - ปั๊มสุญญากาศสกรูแห้งขนาดกะทัดรัดที่มีเทคโนโลยี VSD

ปั๊มสุญญากาศรุ่น DHS 065-200 VSD+ เป็นปั๊มสุญญากาศแบบสกรูแห้งที่ระบายความร้อนด้วยอากาศอย่างสมบูรณ์ ขนาดกะทัดรัดและสะอาด มีระบบ VSD และควบคุมด้วย MKV Elektronikon® - มีการปรับระดับสุญญากาศให้เหมาะสมที่สุดและชาญฉลาดด้วยตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD)

Hex@-New
ตัวควบคุม HEX@™ - ความอัจฉริยะในการหยั่งรู้ผ่านการเชื่อมต่อและการควบคุม

ด้วย HEX@ คุณสามารถตรวจสอบและควบคุมปั๊มของคุณได้จากทุกที่และทุกเวลา คุณสามารถรับฟีดแบคและตรวจสอบสถานะการทำงานของปั๊ม ระดับสุญญากาศ และเหตุการณ์ที่กำหนดไว้สำหรับระบบสุญญากาศของคุณได้

สิ่งที่ลูกค้าของเรากล่าวถึงปั๊มสุญญากาศประหยัดพลังงานของ Atlas Copco

เรียนรู้ว่าเหตุใด La Molisana จึงเลือกโซลูชันสุญญากาศ GHS VSD⁺ ของ Atlas Copco

Essentra Extrusion กล่าวถึงประสบการณ์ของพวกเขากับ Atlas Copco

Vitra ประหยัดพลังงานได้อย่างเหลือเชื่อถึง 89% ด้วยการใช้ปั๊มสุญญากาศที่มีระบบ VSD ของ Atlas Copco!

ปั๊มสุญญากาศรุ่น GHS VSD+ - รุ่นเทอร์โบเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสายการผลิตของ Valentin Trateur

Line