โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

การเติบโตอย่างยั่งยืนบนแนวทางที่ถูกต้อง

Sustainability is an integral part of Atlas Copco’s mission to deliver sustainable, profitable growth. An integrated sustainability strategy, backed by ambitious goals, helps us deliver greater value to all stakeholders in a way that is economically, environmentally and socially responsible.                   

Highest ethical standards

เราปฏิบัติตามแนวทางอันถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงสุดในการดำเนินธุรกิจของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ :

  • หลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเรา
  • การรายงานการประพฤติมิชอบ
  • การสนับสนุนคู่ค้าทางธุรกิจของเรา
  • เกณฑ์เกี่ยวกับคู่ค้าทางธุรกิจ
  • การฝึกอบรม BCoP สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ
  • รายการสิ่งของต้องห้าม และรายการที่ต้องแจ้งแก่ HR

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงของเรา

บุคลากรและทีมงาน

เราตั้งใจที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีที่เอื้ออำนวยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มาดูว่าการทำงานกับเราเป็นอย่างไร และเรามีวิธีดำเนินการอย่างไร:

  • ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียว
  • โอกาสสำหรับการเติบโตและการพัฒนา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลากรและทีมผู้มีความสามารถของเรา

Measuring progress

เราตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนและวัดความสำเร็จจากสามส่วนคือ ความก้าวหน้าของพนักงงาน ความก้าวหน้าของโลก และผลกำไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีวัดความก้าวหน้าของเรา