โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Energy Storage Systems Medium

From 10 to 90 kVA

Get a quote

Loading...

40,000 hours lifespan

This translates to more than 5.000 cycles, or over 1.600 days of continuous operation.

Hybrid system

The two models in the Medium range offer rated power of 15kVA and 45kVA, and energy storage capacity of 45kWh. The units are easy to connect to the generator thanks to a wide range of socket options.

ZERO fuel and CO2 emissions

It helps operators to dramatically reduce their fuel consumption and CO2 emissions, while delivering optimal performance with zero noise and virtually no maintenance.

70% more compact and lighter in weight

High-density lithium-ion batteries are lighter than other technologies. Weight and size reduction means that the units can be transporting without any specialist equipment.

12 hours autonomy

Provides over 12 hours of power with a single charge (1.5 hrs. charging)

Zero Noise

Unlike generator-powered solutions where the sound of the engine is impossible to eliminate, batteries operate silently.

ZBP-ZBE, medium range Energy Storage System

The ZBP and ZBE have a footprint of just 1.5 m2, which means that they are 70 percent smaller and lighter in weight than traditional standalone generators. Their size, which has a lot to do with their high-density lithium-ion batteries, brings a new level of versatily and usability. Without compromising on power, these Energy Storage Systems have a working life of over 40.000 hours. This contributes to a very low Total Cost of Ownership.

Although all medium and large Energy Storage Systems can operate in hybrid mode and as a standalone solution (LINK), the ZBP and ZBE are the perfect fit for certain applications (LINK). Due to their size and capacity, they are ideal for telecom instalations in remote locations. In metropolitan construction sites, they can be used to balance out the peaks in demand and low loads. Also, these Energy Storage Systems can operate in emissions-free and noise-sensitive areas where generators can't. Of course, the ZBP and ZBE can also work storing energy coming from renewable sources. 

Hybrid mode: 24 hours at a construction site

ESS Medium technical information

General technical data   ZBP 45  ZBE 45
Nominal rated power kW / kVA 36 / 45 12 / 15
Nominal energy storage capacity kWh 46 46
Rated voltage (50Hz) VAC 400 / 230 400 / 230
Battery system voltage VDC 48 48
Nominal rated current A 65 22
Operating temperature (1) ºC -15 to 50 -15 to 50
Sound power level dB(A) <70 <70
Performance (2)
Discharge autonomy 100% / 75% nominal power h 1 / 1,4 3 / 4,1
Discharge autonomy 50% / 25% nominal power h 2,1 / 4,7 6,2 / 13,1
Recharging time / Parking mode recharging (@DoD%) h 1,8 / 18,3 4,4 / -
Recommended generator size kVA 60-120 15-45
Max outlet hybrid system A 165 122
Dimensions and weight
Dimensions (L x W x H) mm 1300 x 1160 x 1900 1300 x 1160 x 1900
Weight kg 1325 1230

Download the brochure

Our solutions portfolio