โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
Energy Storage Systems
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Concrete saw

Cut-off saw for cutting depths of 133-160 mm

Contact me +66 (0) 38 562 900

Simple and strong

Simple design means less maintenance and more time for work

Power to cut

The power-to-weight ratio is high and the direct drive makes the saw efficient

Sight for safety

The cutting face is clearly visible while you are working

Works under water

Thanks to hydraulics and direct drive the concrete saws work perfect even under water

Be mobile

With the optional lightweight cart, you can make straight cuts with ease.

Simple means sharp

Our hydraulic cut-off saws are simple in design. The direct drive and simple machinery means high productivity and reduced maintenance, especially in comparison with belt-driven saws. Put the saw to work on concrete, reinforced concrete, asphalt and steel. Use dry and wet diamond discs and abrasive steel cutting discs.

Technical specifications

Model LS 14 LS 16
Weight (incl. hoses) 12 kg (26 lb) 13 kg (29 lb)
Service weight (incl. disc) 13.5 kg (30 lb) 15 kg (33 lb)
Oil flow 20-30 l/min (5.28-7.93 gpm) 20-40 l/min (5.28-10.57 gpm)
Max. pressure 172 bar (2,466 psi) 172 bar (2,466 psi)
Revolutions 2,500-4,000 rpm 2,000-4,000 rpm
Speed 46-75 m/s (151-246 ft/s) 42-85 m/s (138-279 ft/s)
Disc size 355 mm (14 in) 405 mm (16 in)
Arbor size 25.4 mm (1 in) 25.4 mm (1 in)
Cutting depth 133 m (5.2 in) 160 mm (6.2 in)
Vibration level 3 axes (ISO 28927-8) 20 lpm *1 4.9 m/s² 4.9 m/s²
Sound power level guaranteed (2000/14/EC) *1 108 Lw dB(A) 116 Lw dB(A)
Sound pressure level (ISO 11203) *1 94 Lp, r=1m dB(A) 102 LP, r=1m dB(A)
EHTMA class C/D C/D/E
Part number 1809 0140 01 1809 0160 00

Discs

Diamond discs   Concrete disc Concrete disc Asphalt disc Asphalt disc
Blade size mm (in) 355 (14) 405 (16) 355 (14) 405 (16)
Arbor hole diameter mm (in) 25.4 (1) 25.4 (1) 25.4 (1) 25.4 (1)
Weight  kg (lb) 1,6 (3.5) 2,3 (5.1) 1,6 (3.5) 2,6 (5.1)
Applications   Concrete and reinforced concrete Concrete and reinforced concrete Asphalt Asphalt
Part number   3378 0050 57 3371 8097 27 3378 0050 58 3371 8097 26

Water kit

Water kit with pressure tank    
Water volume l (gal) 10 (2.6)
Size (W+H+D) mm 220*620*250 (9*24*10)
Weight kg 8 (18)
Comments   Water supply for LS cut-off saw and LCD core drill
Part number   3371 8090 02

Related products