โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมชนิดไร้น้ำมันหรือเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
Energy Storage Systems
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
เสาไฟสว่าง
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Service Kits for Handheld Hydraulic Equipment

Atlas Copco Kits are sets of spare parts for the most common repairs and maintenance operations, collected together in one box.

Contact us +66 (0) 38 562 900

When you acquire Atlas Copco equipment, you can count on outstanding and sustainable productivity. To make sure you maintain this level of productivity after service, it is vital to use machine parts designed and produced in the same way as the original ones. Only genuine parts, with their rigorous quality assurance, can fully uphold the integrity of your equipment and guarantee high performance. Using genuine parts translates into high uptime and maximum productivity over a long time.

Start-Up Kit

Start-Up Kit has all the Atlas Copco Preventative Maintenance Kits and parts to service the equipment according to the scheduled maintenance intervals, for one year of normal usage. Together with the corresponding Paroil E Mission Green, the Start-Up Kit provides you with everything you need to keep your machine running smoothly - now and in the future.

The content of the kit will vary according to your machine model, but as a guideline the kit will include different combinations of 100, 250 and/or 500 hours service kits with the corresponding:

 • Fuel Filters 
 • Oil Filters 
 • Air Filters 
 • Hydraulic Oil Filters 
 • Gaskets 
 • V-belts
Features: Benefits:
 • The Start-Up Kit includes all parts you need to cover your initial scheduled service operations, to keep your machine in production for approximately one year on normal operation, including engine parts
 •  
 • Work without interruptions with the most common items readily available for the scheduled maintenance, increasing your uptime.
 • Use of Atlas Copco’s genuine consumables and parts extends the lifetime of all major components, saving you time and money.
 • The Start-Up Kits meet Atlas Copco’s warranty requirements.
 • One Start-Up Kit per machine model available and orderable using a single reference.
 •  
 • Easy to manage, saving you time and administrative costs. One order includes all articles you need for your new breaker. 
 • The Start-Up Kit is delivered in all-in-one box.
 • All articles for the maintenance of your equipment are in one place. Save on storage and transport costs.
 • Kits are attractively priced, with a lower cost than purchasing items individually.
 • Cost-effective solution that keeps your maintenance budget low.

Predictive & Preventative Maintenance Kits

Predictive & Preventative Maintenance Kits are sets of those maintenance parts that are most commonly used in the service operations. Predictive Maintenance Kits are used when wear limits are reached, whereas Preventative Maintenance Kits are used at fixed time intervals, according to the maintenance schedules of your machine. These kits are designed to save you money, time and energy, as well as protecting your investment.

Wearing depends on a lot of factors, and a worn part can affect your machine’s performance and trigger major breakdowns. Because of this, we recommend your machine is inspected regularly and that you keep to your maintenance schedules and wear limits.

All these customized kits, either Preventative or Predictive, are developed for your machineaccording to the specific service demands of each model. They cover all the requirements of oil, fuel, and air filtration, as well as some surrounding parts that need to be replaced at each service interval or after reaching the wear limit.

Repair Kits

When things go wrong, it might be because parts have broken or failed. For this reason, Atlas Copco created Repair & Overhaul Kits, which make it easier to identify parts and minimize downtime.

Repair & Overhaul Kits   

BG Power Trowels:

 • Belts and wires replacement kit
LP power packs:
 • POD repair kit
 • Valve block seal kit
LH breakers and LHD rock drill:
 • Accumulator repair kit
 • Seal kit
LPD post drives:
 • Trigger valve kit
 • Accumulator repair kit
 • Seal kit
LS Hydraulic cut-off saw and LWP pump:
 • Seal kit
LPHB Post hole borer and LCD core drills:
 • Motor seal kit
 • Seal kit
Features:  Benefits:
 • The Service Kits supplied by Atlas Copco contain every item, down to the last seal. The Service Kits supplied by Atlas Copco contain every item, down to the last seal. 
 • Save time getting the right parts. 
 • Service Kits cover all maintenance parts, including those for the engine. 
 • Covers your complete maintenance needs. So from now on you can rely on just one source for all your spare parts.
 • One reference number speeds up delivery. 
 • Easy to obtain: Service Kits are readily available. 
 • Using Service Kits allows you to plan the maintenance in advance. The kits are attractively priced, at a lower cost than purchasing the individual items. 
 • Keep your maintenance budget low. No unforeseen surprises will upset your budget. When you consider the time and money saved by not having to find, order and install separate spare parts, a Service Kit is definitely the most cost-effective maintenance solution.

Related products: