โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
Energy Storage Systems
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Electric submersible pumps

WEDA range

Contact us today +66 (0) 38 562 900

Loading...

Up to 40% lighter in weight

All models in this range of submersible dewatering pumps have outstanding power to weight ratios. Thanks to the light weight and compact design the pumps are easy to move around and handle.

High wear resistance

High-chrome (55 HRC) impellers provide higher wear resistance

Simple Service

Our unique sealing system makes it possible to carry out maintenance on site.

WEDA dewatering pumps

WEDA small electric submersible pumps and accessories are designed for an extensive range of dewatering applications, across multiple industries. WEDA water pumps feature a built-in starter and motor protection system, along with optional automatic level control. Adjustable wear-resistant rubber diffusors and hardened high-chrome impellers ensure durability in tough environments.

Dewatering pumps

At Atlas Copco, we understand pumps, their applications and, most importantly, the people using them. We have a complete range of high-quality and lightweight electric submersible pumps designed specifically for drainage, sludge and slurry pumping applications and available in global voltages.

WEDA pumps are made for durability. The unique sealing system and modular design make them among the most flexible pumps on the market. Easy to use and maintain, WEDA pumps promise optimal performance. The WEDA seal system is designed to provide the optimum maintenance solution and can be easily fitted at the job site.

Electric submersible pump applications

We understand the dewatering needs of our customers and they spread out based on geography and application. Accordingly our submersible range is developed for Drainage (D), Sludge (S)and Slurry (L) applications.

These applications call for pumps designed specifically for handling corrosive and abrasive media and their solid contents.

WEDA D: Drainage pumps

The WEDA drainage pumps handle either clean or dirty water, even with small solids with the best performance and efficiency.

Applications: general dewatering, ground water, raw water and construction sites


 • Specific gravity up to 1,1 

 • Top discharge design 

 • Solid handling 4-12 mm 

 • pH values from 5 to 8


WEDA S: Sludge pumps

The WEDA sludge pumps can handle thick, soft, wet mud or other similarly viscous mixtures of liquids and solids, especially the product of an industrial or refining process.

Applications: water containing mud, sludge or light slurry, tank clean-out, trench and pond cleaning, and mining


 • Specific gravity up to 1,4 

 • Bottom side discharge design 

 • Solid handling 25-50 mm 

 • pH values from 5 to 8


WEDA L: Slurry pumps

The WEDA slurry pumps are the toughest, and have the largest apertures to facilitate handling of slurry with the most challenging solids.

Applications: abrasive media with high solids content, quarries, dredging and settling ponds


 • Specific gravity up to 1,7 

 • Bottom side and top discharge design 

 • Solid handling 20-60 mm 

 • pH values from 2 to 10


Download the brochure

Our solutions portfolio