โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

High Head dewatering pumps 

PAC H range

Contact us

Up to 30% reduced Mean time to repair (MTTR)

Features like the Atlas Copco hinge kit, semi cartridge seal design, bolted wear plate and link belts means that the wear components can be serviced and replaced with out dismantling the pump.

Read more

3 times longer seal life

The exclusive closed impeller is equipped with deflector vanes that keep the mechanical seal clean and free of detritus. This unique hydraulic design helps the mechanical seal last three times longer

Up to 30% less footprint

The compact PAC H range offers dimensions up to 30% smaller than pumps working on similar applications, meaning that 10 units can be loaded on a 13-metre truck.

Up to 89mm

solid handlings

Up to 150 m

Max. head

Up to 1200 m3/h

Max flow

Head series, rising to new heights in the flow

The new PAC H pumps for high-pressure applications, have been designed to reduce downtime and prolong lifespan, saving operational costs. Part of Atlas Copco’s Head series, the PAC H is a centrifugal pump that can handle liquids containing solids of up to 89mm in size. This makes it particularly well suited to industrial applications, such as water transfer in the oil and gas sector, quarrying and surface mining, construction, and municipal applications.

Stop losing money by reducing the mean time to repair (MTTR)

The innovative Atlas Copco hinge kit minimises downtime and makes maintenance easier, thanks to a swing door that allows quick and easy access to the pump’s internal workings, and a single bolt to remove the impeller. The semi-cartridge seal enables change-out without dismantling the pump, and makes the lip seal and impeller easily accessible. Bolted wear rings make for precise and simple replacement compared to pressed alternatives, and link belts are used to enable changeovers without having to dismantle the entire wet end of the unit, reducing mean time to repair by up to 30%.

The lean and green pump

The PAC H pump range is fully EU emission compliant and features a 120% fully leakfree structure, making it a clean and green machine. Offering available for worldwide emission norms and certifications

Always stay in control

head pump controller
The PW controller series enables the users to get the most out of the pumps in any application. There is automatic operation via transducer and floats and complete engine management with alarms and fault shutdown. FleetLink connectivity means the customer is always in control of the fleet.

Ergonomic Lighting

head pumps internal lighting
PAC H pumps comes with internal light to facilitate visibility during maninetenance or repairs.

Scan and order

head pumps  spare parts
PAC H pumps take advantage of digital technology, featuring QR codes that mean essential information about parts and spares is just a scan away.

Download the brochure

Our solutions portfolio