โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมชนิดไร้น้ำมันหรือเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
Energy Storage Systems
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
เสาไฟสว่าง
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

ISO 22000

ระบบเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับการรับรอง

อาหารและเครื่องดื่ม Class 0

เราคือผู้ผลิตอากาศอัดรายแรกที่ได้รับการรับรอง ISO 22000 สำหรับโรงงานผลิตที่ปราศจากน้ำมันของเราในเมืองอันธเวิร์ป ประเทศเบลเยียม ซึ่งหมายความว่าเราได้ปรับใช้กระบวนการเดียวกันกับที่บริษัทอาหารชั้นนำอื่นๆ ใช้งาน 

 

ทำให้ขั้นตอนการรับรองง่ายดายยิ่งขึ้น

เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม Z ของเรา ไดรเออร์และฟิลเตอร์ของเราที่เกี่ยวข้องได้ผ่านการรับรอง ISO 22000 ทำให้ขั้นตอนการรับรอง ISO 22000 ของคุณง่ายยิ่งขึ้น

บริการของผู้เชี่ยวชาญ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราสําหรับขั้นตอนการรับรอง ISO 22000 เมื่อไรก็ตามที่มาตรฐาน ISO 22000 มีการเปลี่ยนแปลง เราสามารถช่วยให้ข้อมูลล่าสุดแก่คุณได้

ความโปร่งใสและความแน่นอน

อุปกรณ์เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบปราศจากน้ำมันของคุณได้รับการออกแบบและประกอบในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุม สะอาด และปลอดภัย เรามีระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่โปร่งใสจัดทำไว้ในรูปแบบเอกสารในพื้นที่

เกณฑ์การรับรอง ISO 22000

ISO logo Lloyds registe

ISO 22000 มีบทบาทสำคัญในการแสดงถึงคุณภาพและความโปร่งใสในกระบวนการแปรรูปอาหารและโรงงานผลิต รวมถึงโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยมีอันตรายด้านความปลอดภัยหลักสามประเภทในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ ISO 22000 ระบุไว้ ได้แก่ ทางชีวภาพ ทางเคมี และทางกายภาพ 

ส่วนประกอบสำคัญของการรับรอง ISO 22000 คือการตรวจหาตำแหน่งของอันตรายดังกล่าวโดยการระบุและจัดการปัญหาเหล่านั้น การได้รับการรับรอง ISO 22000 เกี่ยวข้องกับ:

  1. ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารในรูปแบบเอกสาร 
    เพื่อจัดการกระบวนการทั่วทั้งโรงงาน
  2. สร้างโปรแกรมสิ่งที่ต้องดำเนินการเบื้องต้น
    เพื่อให้มั่นใจถึงสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
  3. จัดตั้งหลักการของระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)
    ที่จะระบุหา ป้องกัน และกำจัดภัยอันตราย

เช่นเดียวกับบริษัทอาหารชั้นนำ

ในปี 2015 เราได้รับการรับรอง ISO 22000 สำหรับโรงงานผลิตที่ปราศจากน้ำมัน ซึ่งผลิตเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมอาหารแบบปราศจากน้ำมัน โบลเวอร์ และผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำในเมืองอันธเวิร์ป ประเทศเบลเยียม โดยเพื่อให้ผ่านการรับรอง เราได้ปรับใช้ระบบการการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) และกระบวนการด้านความปลอดภัยเดียวกันกับที่ใช้ในบริษัทอาหารชั้นนำ
ISO 22000 มีรากฐานมาจากการรับรองการประกันคุณภาพ ISO 9001 โดยมุ่งเน้นไปยังองค์กรในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการปรับใช้ระบบที่จะมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่อง มาตรฐานดังกล่าวได้ระบุให้องค์กรเหล่านี้จำเป็นต้องสาธิตความสามารถในการควบคุมอันตรายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหารของพวกเขา