Atlas Copco Rental
Rental Fleet
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Compressors
อุตสาหกรรม
Compressors
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
Compressors
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
Compressors
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนการซ่อมบำรุง (Service Plan)
Compressors
Power Equipment
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การประกอบทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
เครื่องมือกัดโลหะ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
โซลูชันการเจาะ
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
Expert Hub
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ

ISO 22000

ระบบคอมเพรสเซอร์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับการรับรอง

อาหารและเครื่องดื่ม Class 0

เราคือผู้ผลิตอากาศอัดรายแรกที่ได้รับการรับรอง ISO 22000 สำหรับโรงงานผลิตที่ปราศจากน้ำมันของเราในเมืองอันธเวิร์ป ประเทศเบลเยียม ซึ่งหมายความว่าเราได้ปรับใช้กระบวนการเดียวกันกับที่บริษัทอาหารชั้นนำอื่นๆ ใช้งาน


ทำให้ขั้นตอนการรับรองง่ายดายยิ่งขึ้น

คอมเพรสเซอร์ Z ของเรา ไดรเออร์และฟิลเตอร์ของเราที่เกี่ยวข้องได้ผ่านการรับรอง ISO 22000 ทำให้ขั้นตอนการรับรอง ISO 22000 ของคุณง่ายยิ่งขึ้น

บริการของผู้เชี่ยวชาญ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราสําหรับขั้นตอนการรับรอง ISO 22000 เมื่อไรก็ตามที่มาตรฐาน ISO 22000 มีการเปลี่ยนแปลง เราสามารถช่วยให้ข้อมูลล่าสุดแก่คุณได้

ความโปร่งใสและความแน่นอน

อุปกรณ์คอมเพรสเซอร์อากาศแบบปราศจากน้ำมันของคุณได้รับการออกแบบและประกอบในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุม สะอาด และปลอดภัย เรามีระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่โปร่งใสจัดทำไว้ในรูปแบบเอกสารในพื้นที่

เกณฑ์การรับรอง ISO 22000

ISO logo Lloyds registe

ISO 22000 มีบทบาทสำคัญในการแสดงถึงคุณภาพและความโปร่งใสในกระบวนการแปรรูปอาหารและโรงงานผลิต รวมถึงโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยมีอันตรายด้านความปลอดภัยหลักสามประเภทในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ ISO 22000 ระบุไว้ ได้แก่ ทางชีวภาพ ทางเคมี และทางกายภาพ 

ส่วนประกอบสำคัญของการรับรอง ISO 22000 คือการตรวจหาตำแหน่งของอันตรายดังกล่าวโดยการระบุและจัดการปัญหาเหล่านั้น การได้รับการรับรอง ISO 22000 เกี่ยวข้องกับ:

  1. ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารในรูปแบบเอกสาร 
    เพื่อจัดการกระบวนการทั่วทั้งโรงงาน
  2. สร้างโปรแกรมสิ่งที่ต้องดำเนินการเบื้องต้น
    เพื่อให้มั่นใจถึงสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
  3. จัดตั้งหลักการของระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)
    ที่จะระบุหา ป้องกัน และกำจัดภัยอันตราย

เช่นเดียวกับบริษัทอาหารชั้นนำ

ในปี 2015 เราได้รับการรับรอง ISO 22000 สำหรับโรงงานผลิตที่ปราศจากน้ำมัน ซึ่งผลิตคอมเพรสเซอร์อาหารแบบปราศจากน้ำมัน เครื่องเป่า และผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำในเมืองอันธเวิร์ป ประเทศเบลเยียม โดยเพื่อให้ผ่านการรับรอง เราได้ปรับใช้ระบบการการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) และกระบวนการด้านความปลอดภัยเดียวกันกับที่ใช้ในบริษัทอาหารชั้นนำ
ISO 22000 มีรากฐานมาจากการรับรองการประกันคุณภาพ ISO 9001 โดยมุ่งเน้นไปยังองค์กรในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการปรับใช้ระบบที่จะมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่อง มาตรฐานดังกล่าวได้ระบุให้องค์กรเหล่านี้จำเป็นต้องสาธิตความสามารถในการควบคุมอันตรายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหารของพวกเขา