โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
pulp paper mill press

Pulp and paper compressor solutions

Compressed air solutions for all applications in the pulp and paper manufacturing industry. Certified clean air guarantees high quality paper and pulp end products. High energy efficiency and reliability leads to a low total cost of ownership

Contact our expert

Energy efficient paper production process

The pulp and paper manufacturing process is a continuous and energy intensive process. Options such as a variable speed drive and the monitoring system SMARTlink make our products the most energy efficient on the market

More on efficient options

Continous reliable paper production

In the paper making process the equipment is operational 24/7. That is why reliability means assuring our products’ uptime and performance are consistent and as high as is possible. To expand our reliability, we have developed an aftermarket service from highly trained personnel spread globally over 180 countries

Certified oil free air for pulp and paper

All our blowers are ISO 8573-1 (2010) Class 0 certified: Guaranteeing that the air is not contaminated during the compression process is key for manufacturing qualitative paper and we are the only compressor and blower manufacturer that has ISO 22000 certifications


Maintenance predictability with SMARTlink

Interruptions are extremely expensive in the pulp and paper manufacturing process because it is a continuous operation. That is why our SMARTlink monitoring system perfectly suits this industry. It connects the compressors to any device you want and allows you to monitor and analyze the products during production. When a problem occurs or a shutdown is imminent the system will warn you so you can schedule the necessary maintenance. This reduces losses that are normally experienced during a shutdown or maintenance. Read more on SMARTlink

Lowest total cost of ownership possible

We always strive to achieve what our customers want. In an energy intensive industry such as the pulp and paper manufacturing industry this means having a reliable and qualitative continuous airflow from compressors with low energy consumption. Finally, there is no need for extra investments concerning noise cancelling rooms or to counter vibrations. This makes our products' total cost of ownership low in comparison with other compressed air solutions

Benefits of oil-free air

Air quality in the pulp and paper manufacturing industry has great influence on the quality of the end product. Any oil in the air can easily contaminate the product. This is especially important for products such as: high-quality printing paper, hygiene products, baby diapers, tissues and towels and all other quality paper products. Finally, there is no maintenance needed for filter problems or replacing membranes as is the case with oil-injected air, which further decreases the total cost of ownership.

Customer stories

Applications

Pneumatic conveying

Compressed air is used for pneumatic transport of pulp and wastepaper.

Drying & cooling

Air is used to cool down the paper after it is pressed. If this air is contaminated it would pollute the end product.

Wastewater treatment

The pulp and paper manufacturing process needs a lot of water. That is why the plants are situated next to a water way most of the time. The water that is extracted has to be cleaned of minerals, bacteria and more before it can be used in the manufacturing process. Read more on wastewater treatment

Air motor & air knife

Air knives deliver a continuous flow of high velocity air to strip away moisture and debris. A reliable supply of low pressure air to work succesfully.

Compressed air solutions for pulp and paper applications

Dryer solutions for pulp and paper applications

Pulp and paper ancillary products

Filters for pulp and paper applications