ลดการสิ้นเปลืองพลังงานของคุณด้วย VSD

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รับข้อได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการประหยัดพลังงาน

ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์มากกว่า 80% มาจากการใช้พลังงาน เนื่องจากเราเน้นไปที่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณโดยการปรับเอาต์พุตของคอมเพรสเซอร์ตามปริมาณอินพุตอากาศที่จำเป็นต้องใช้ โดยเฉลี่ยแล้ว เราช่วยให้บริษัทของคุณประหยัดค่าพลังงานที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของคอมเพรสเซอร์ได้ถึง 35% สิ่งนี้ทำให้คุณมีความได้เปรียบในการแข่งขัน  • การประหยัดพลังงาน 35% โดยเฉลี่ยระหว่างการปรับลดความเร็วในการผลิตจำเป็นต้องมีการหยุดทำงานในหลายๆ ส่วน
  • แรงดันระบบที่ต่ำกว่าเพื่อลดการใช้พลังงานอย่างมากทั่วทั้งการผลิตและลดการรั่วไหลของระบบ
  • การเลือกแรงดันที่ยืดหยุ่นจาก 4 ถึง 13 บาร์ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง
  • รูปแบบของมอเตอร์และตัวแปลงแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในทุกช่วงความเร็ว

ออกแบบโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

ค้นหาว่าคอมเพรสเซอร์ VSD ของ Atlas Copco ช่วยบริษัทอื่นๆ ในด้านการผลิตได้อย่างไร