โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Coalescing filters – cleaning up air for demanding applications

Coalescing filters are a must when high-quality compressed air is needed. Here is a guide for picking the right one.

Contact us to learn more

10 ธันวาคม 2020

Coalescing filters – cleaning up air for demanding applications

Estimated reading time: 5 minutes

filter to remove air contamination
Air is not clean – neither the one we breathe nor the compressed air we need for so many industrial applications.

The latter contains particulates as well as aerosols and, in the case of oil-injected compressors, oil vapors. These contaminants are often microscopically small but can have a damaging – and costly – impact on the sensitive equipment that uses compressed air.

Particulates, for example, are tiny pieces of solid materials, e.g. dust, dirt or small pieces of metal caused by pipe corrosion, that can damage the end product.

Aerosols are small droplets of liquid in compressed air that are created from the lubricant, such as oil, and can harm products and people if not properly removed. Vapors consist of any liquids in the compressed air system, like the lubricant, that have been converted to gas.

There are applications for which these contaminants do not matter a lot. For example, they are not a major problem when you use compressed air to inflate a tire.

Watch this video to know more about the next generation of filtration solutions

Coalescing filters are a must for high-quality compressed air

Filter to remove air contamination
However, if high-quality, pure compressed air is required, then you need a filter (or filters) to eliminate those particles, aerosols and vapors. Otherwise, they can pollute the products they come in touch with, for example in the food and pharmaceutical industries, or harm your sensitive equipment.

The amount and type of filters depends on the application and the quality of air.

One effective way to remove aerosols and particulates is the installation of a coalescing filter. These filters produce cleaner and dryer compressed air by bringing small droplets of liquid together in order to form larger droplets. As these droplets increase in size, they fall from the filter and are caught in a moisture trap.

Caution: Not all filters remove all contaminants. For example, coalescing filters are not effective in getting rid of vapors. For removing particulates and aerosols, however, they are often the right choice – especially the innovative UD+ coalescing filter from Atlas Copco.

UD+: two-in-one

This new system combines two filtration steps offered by Atlas Copco’s DD+ and PD+ filters into a single unique technology. Thanks to its design and the media used, a UD+ filter achieves an air purity that is equal to that obtained by the two conventional filters in line. But it not only meets the air quality standards of many applications, it also saves money.

The unique Nautilus filter technology has a pressure drop that is 40% lower than that of a conventional filter line combination, which in turn results in 40% higher energy efficiency.

And, because two filtration concepts are combined in one filter, it reduces the required installation space, which makes UD+ oil coalescing filters ideal for applications in tight spaces.

Ask an air system professional about the best solution for your needs.

Related Topics and Project

เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor) UD+ ตัวกรอง H