โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 40% ช่วยลดต้นทุนของโรงงานบ่อบำบัดน้ำเสีย

ตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD VSD+ ชนิดไร้น้ำมัน Oil-free Air การบำบัดน้ำเสีย Basic Theory Application story ZS 2016 2018 โบลเวอร์ 2017

ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบคทีเรียเป็นตัวแปรสำคัญในการทำหน้าที่ย่อยสลายกากของเสียและสารอินทรีย์วัตถุ เพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์, ไนโตรเจนและน้ำเนื่องจากแบคทีเรียเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในปริมาณที่มาก ดังนั้นเราจึงต้องทำการเป่าอากาศจำนวนมากลงในบ่อตกตะกอน หมายความว่าเราจำเป็นต้องใช้พลังงานที่สูงเพื่อเป่าอากาศจำนวนมากลงในบ่อบำบัดน้ำเสีย นั่นหมายถึงยิ่งใช้พลังงานมากเท่าไหร่ต้นทุนก็จะสูงตามเท่านั้น หากต้องการที่จะประหยัดพลังงานภายโรงงานบำบัดน้ำเสียนั้นเราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าเป็นโรงงานบำบัดน้ำเสียประเภทไหน

Wastewater treatment energy saving with VSD screw boosters

การเลือกเทคโนโลยีของปั๊มแบบสกรูหรือปั๊มแบบแรงเหวี่ยง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับชนิดของโรงงาน โดยปัจจัยในการเลือกจะขึ้นอยู่กับปริมาณของสิ่งปฏิกูลและความต้องการของโรงงานบำบัดระหว่างเครื่อง Boosters และเครื่องอัดอากาศ ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงงานและปริมาณของน้ำเสีย

โรงบำบัดน้ำเสียแบบที่ 1

ในโรงงานบำบัดน้ำเสียที่มีอ่างตกตะกอนมีความลึกประมาณ 10 เมตรและ 8.5 เมตร สิ่งสำคัญและท้าทายความสามารถคือการผลิตแรงอัดอากาศที่มีแรงดันสูง (high pressure). ซึ่งปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงเป็นวิธีที่ปัญหาได้ดีและมีประสิทธิภาพสูงเพราะสามารถให้แรงดันที่สูงและใช้พลังงานที่น้อยสุด

Blower มีหลายชนิดแตกต่างการใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับการใช้งานมากที่สุด

blower technologies

โรงบำบัดน้ำเสียแบบที่ 2

โรงบำบัดน้ำเสียที่มีกระบวนการบำบัดน้ำเสีย 3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จำเป็นต้องใช้ Blower ที่มีกำลังอัดระหว่าง 1,500 ถึง 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งปั๊มลมแบบไม่มีน้ำมัน (oil-free compressor) รุ่น ZS ที่ตัวสกรูสามารถปรับระดับความเร็วรอบ (Variable Speed Drive, VSD) ได้ของ Atlas Copco ทำให้ประหยัดพลังงานได้มากถึง 40% เมื่อเทียบกับ Lobe Blower ด้วยระบบ VSD สามารถช่วยให้โรงงานระบบบำบัดน้ำเสียประหยัดค่าไฟได้หลายเท่าต่อปี ซึ่งนอกเหนือจากการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพสูงกว่า Lobe Blower แล้ว ZS ยังได้การรับรองมาตรฐาน ISO 8573-1 Class Zero ซึ่งปราศจากน้ำมันและช่วยลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของน้ำมัน

Screw Variable Speed Drive

atlas copco thailand 24/7 customer center

แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

125 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนาตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24310