โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การบินและอวกาศ
การประกอบทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
ศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
อุปกรณ์เสริมสายส่งสัญญาณอากาศ
เครื่องมือกัดโลหะ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือกัดโลหะ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
โซลูชันการเจาะ
โซลูชันขันสลักเกลียว
ผลิตภัณฑ์
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Products
Energy Storage Systems
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Atlas Copco Rental
โซลูชัน
Rental Fleet
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
ผลิตภัณฑ์
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
โบลเวอร์แบบไร้น้ำมัน
ผลิตภัณฑ์
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
ชิ้นส่วนแท้ (Spare Parts) ของคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลม
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
แผนการซ่อมบำรุง (Service Plan)
อุตสาหกรรม
คอมเพรสเซอร์
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
คอมเพรสเซอร์
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชัน
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
โซลูชันสุญญากาศ
เกี่ยวกับเรา
โซลูชัน
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
คอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
คอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน
คอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน
คอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน
คอมเพรสเซอร์แบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน
ไดรเออร์ (Air dryer)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้น
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้น
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้น
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบดูดความชื้น
ไดรเออร์เมมเบรน (Membrane dryers)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
ไนโตรเจนบูสเตอร์และคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมชนิดไร้น้ำมัน (Oil free)
โบลเวอร์แบบไร้น้ำมัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
คอมเพรสเซอร์สำหรับทางรถไฟ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์สำหรับทางรถไฟ
คอมเพรสเซอร์สำหรับทางรถไฟ
คอมเพรสเซอร์สำหรับทางรถไฟ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
การประยุกต์ใช้งาน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
เครื่องมือและโซลูชันการประกอบ
โซลูชันขันสลักเกลียว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันขันสลักเกลียว
โซลูชันการเชื่อมต่อ
เครื่องมือขจัดเศษ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เครื่องมือขจัดเศษ
เครื่องมือขจัดเศษ
เครื่องมือขจัดเศษ
เครื่องมือขจัดเศษ
เครื่องมือขจัดเศษ
เครื่องมือขจัดเศษ
เครื่องมือขจัดเศษ
เครื่องมือขจัดเศษ
เครื่องมือขจัดเศษ
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
งานซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขาย
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
โซลูชันบริการของ Atlas Copco
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
Oil-free air compressors
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
ทำไมต้องเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ทำไมต้องเช่า
ปั๊มสูบน้ำ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
ปั๊มสูบน้ำ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Breakers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
Hammers
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
เสาไฟสว่าง
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เสาไฟสว่าง
Diesel light towers
เสาไฟสว่าง
Electric light towers
Metal halide light towers
เสาไฟสว่าง
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
การผลิตกระแสไฟฟ้า
การผลิตกระแสไฟฟ้า
การผลิตกระแสไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
GA 110 VSD+ application

อะไรคือความเงียบสงบของระบบคอมเพรสเซอร์ ?

คอมเพรสเซอร์ที่ดีที่สุดคือคอมเพรสเซอร์ที่คุณไม่ต้องคอยเป็นกังวลเกี่ยวกับการใช้งานของมัน ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากแอตลาสคอปโก้ GA 75-110 VSD+ ที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการทำงานของคอมเพรสเซอร์นั้นให้ความเงียบสงบอย่างแท้จริงพร้อมทั้งประหยัดพลังงานอย่างมหาศาล

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD 2019 Atlas Copco 2020 2020 Compressor Technique

ความเงียบสงบของระบบคอมเพรสเซอร์คืออะไร?

GA 75-110 VSD+ จาก Atlas Copco ที่ช่วยลดการใช้พลังงานโดยเฉลี่ยถึง 50%

เนื่องจากความน่าเชื่อถือที่เห็นได้ชัด ทำให้โอกาสที่คุณจะนึกถึง GA 75-110 VSD + นั้นมีน้อยมากจนกระทั่งมีการแจ้งเตือนที่น่าพอใจจากบิลค่าไฟของคุณ เพราะคอมเพรสเซอร์ของ Atlas Copco รุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่สร้างอากาศอัดคุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังใช้พลังงานน้อยกว่าคอมเพรสเซอร์แบบความเร็วคงที่เฉลี่ย 50%

คอมเพรสเซอร์ GA 75-110 VSD+ นั้นได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องทุกตัว! :

  • ลมอัดมีคุณภาพสูง

  • มีความน่าเชื่อถือที่ดีเยี่ยม

ลูกค้าหลายคนของเรารักและเชื่อใจในความน่าเชื่อถือและการทำงานของ GA และตอนนี้ VSD+ ยังช่วยเขาประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นด้วย

คุณ Bert Derom , รองประธานฝ่ายการตลาดบริษัท Atlas Copco แผนก Industrial Air

VSD นั้น ย่อมาจาก “variable speed drive” ซึ่งเป็นเป็นทางเลือกใหม่ล่าสุดของ Atlas Copco สำหรับคอมเพรสเซอร์ความเร็วคงที่แบบเดิมนั้นไม่สามารถรองรับความผันผวนของปริมาณอากาศอัดได้ คอมเพรสเซอร์แบบ VSD+ จึงเหมาะกับความต้องการอากาศมากที่สุดโดยการปรับความเร็วมอเตอร์แบบอัตโนมัติิ ผลคือ ลดการใช้พลังงานลงโดยเฉลี่ย 50%

สมมติว่าการซื้อคอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในครั้งแรก ไม่ว่าในช่วงอายุการใช้งานของเครื่องดังกล่าวจะนานขนาดไหน ราคาซื้อเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยค่าคอมเพรสเซอร์ส่วนมากนั้นสัมพันธ์กับค่าไฟด้วย เนื่องจากการประหยัดพลังงาน ความน่าเชื่อถือและคุณภาพสูงทำให้ต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้าของ GA 75-110 VSD + ต่ำมาก การประหยัดนี้จะสะสมเร็วขึ้นเรื่อยๆเมื่อค่าไฟมีราคาสูงขึ้นอีกครั้ง


สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การคาดการณ์ แต่เทคโนโลยีดังกล่าวนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ชนะในสาขานี้ บริษัท Atlas Copco เป็นบริษัทแรกในการริเริ่มเทคโนโลยี VSD+ สำหรับคอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กในปี 2013 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ลูกค้าก็เริ่มนำเทคโนโลยีนี้มาใช้เพราะไม่ใช่แค่เพียงประหยัดพลังงานสูง

คุณ David Pescador (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในแผนก Industrial Air ผู้จำหน่ายรถยนต์สเปน Matrival) เรียกคอมเพรสเซอร์ VSD+ ของบริษัทเขาว่า “เครื่องจักรที่ได้รับการปฎิวัติอย่างแท้จริง” และยังยกย่องอีกว่าเป็น “innovative vertical build”


VSD+ เป็นการออกแบบพิเศษข้อดีที่ปรากฏคือ : คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมถูกวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่จำกัด ยิ่งใช้พื้นที่น้อย ยิ่งเกิดประโยชน์มาก ช่วยให้พนักงานมีพื้นที่มากขึ้นในการโยกย้ายและอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและการเข้าถึงบริการ

คอมเพรสเซอร์ GA 75-110 VSD+ ไม่ได้ต้องการการบำรุงรักษาที่มากมาย เพราะมีส่วนประกอบน้อยกว่าคอมเพรสเซอร์ทั่วไป ซึ่งหมายถึงจะทำให้มีการบำรุงรักษาที่น้อยลงและมีเวลาทำงานที่มากขึ้น เพื่อให้สมกับที่ Atlas Copco เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ส่วนประกอบของคอมเพรสเซอร์จึงสร้างสรรค์และมีคุณภาพสูง เพราะคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมรุ่นใหม่นั้นประกอบไปด้วยมอเตอร์แบบ Interior Permanent Magnet (iPM) นวัตกรรมอินเวอร์เตอร์และ fully integrated dryer


  • iPM เป็นมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำมันที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุณหภูมิโดยรวมจะลดลง นอกจากนี้การทำงานของ iPM ยังเงียบและเชื่อถือได้เพราะมอเตอร์มีประสิทธิภาพเหนือกว่าระดับประสิทธิภาพของ IE4

  • Atlas Copco ได้ติดตั้ง GA 75-110 VSD + พร้อมอินเวอร์เตอร์ที่เป็นผู้ริเริ่มด้านความถี่แบบใหม่ เนื่องจากมีการห่อหุ้มอย่างมิดชิดจึงช่วยปกป้องไดรฟ์จากฝุ่น (หนึ่งในศัตรูหลักของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) และสภาพแวดล้อมที่อันตราย

  • GA 75-110 VSD + มาพร้อมกับมาตรฐานของระบบปฏิบัติการแบบกราฟฟิค Elektronikon® ซึ่งควบคุมการขับเคลื่อนของมอเตอร์หลักและควบคุมแรงดันของระบบภายในแถบแรงดันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและแรงดันขนาดแคบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด Elektronikon® ยังช่วยให้ผู้ใช้สร้างระบบแรงดันสองระบบที่แตกต่างกันเพื่อลดการใช้พลังงานในช่วงที่มีความต้องการที่ผันผวน โดยระบบ Fan Saver Cycle สามารถลดการใช้พลังงานโดยการปิดพัดลมการใช้งานแบบ light load

  • GA 75-110 VSD + เป็นตัวเลือกที่มาพร้อมกับระบบตรวจสอบระยะไกลที่ช่วยให้คุณปรับแต่งระบบอัดอากาศของคุณและยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังสามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแจ้งเตือนก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น

Persluchtsystemen, de talrijke voordelen van VSD-technologie

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณสมบัติเหล่านี้และคุณสมบัติอื่น ๆ ทำให้ FDA (Free Air Delivery) ของคอมเพรสเซอร์เพิ่มขึ้นถึง 6% และผลิตอากาศคุณภาพสูงที่มีความน่าเชื่อถือ


นี่หมายความว่าเมื่อคำนึงถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายของ GA 75-110 VSD + ทำให้ Atlas Copco มีการจัดการเพื่อทางเลือกที่ดีกว่า

atlas copco thailand 24/7 customer center

แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

125 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนาตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24310