โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

คู่มือเกี่ยวกับระบบปั๊มลมฉบับที่ 9

Compressed air manual edition 9

เขียนโดยนักวิศวกรเพื่อนักวิศวกร

คู่มือปั๊มลม

คู่มือปั๊มลม

Atlas Copco เปิดตัวคู่มือ The Compressed Air Manual Edition 9th เล่มใหม่ซึ่งเป็นหนังสืออ้างอิงที่ครอบคลุมถึงการออกแบบที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในระบบลมอัดได้ดีที่สุดเพื่อลูกค้าของเรา

ซึ่งคู่มือเกี่ยวกับระบบปั๊มลมนั้นในฉบับแรกได้มีการตีพิมพ์ในปี 1970 และตอนนี้ถือได้ว่าเป็นฉบับที่ 9 แล้วสำหรับปี 2015 รวมถึงการอัปเดตข้อมูลและเนื้อหาใหม่ๆ เพื่อสะท้อนถึงแนวโน้มล่าสุดและความคืบหน้าในอุตสาหกรรมด้านปั๊มลม

สิ่งสำคัญของคู่มือระบบปั๊มลมน้้นถูกเขียนขึ้นโดยวิศวกรเพื่อวิศวกรที่ภายในบริษัทมีการใช้ลมอัดจากปั๊มลมนี่ถือเป็นเอกสารอ้างอิงที่ต้องมี

Atlas Copco ความมุ่งมั่นของเราคือการดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อนำผลผลิตที่ยั่งยืนผ่านเทคโนโลยีด้านปั๊มลมที่ปลอดภัย ได้มาตราฐานและประหยัดพลังงานมากขึ้นและลดต้นทุนการผลิตให้กับลูกค้าของเรา

ดาวน์โหลดคู่มือคอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมของ Atlas Copco ได้ที่นี่

Document & support