โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Becoming the Sochi Winter Olympics health air supplier

26 กุมภาพันธ์ 2014

Health officials in Sochi chose the gold standard when selecting a medical air and vacuum system for their hospital facilities during the 2014 Winter Olympics. We were called upon to supply the systems for a newly-developed surgical unit that was built especially for the hosting of the event.

การแพทย์

Hospital Facility in Sochi, Russia

Hospital Facility in Sochi, Russia

Surgical Hospital No. 6 was opened in June 2013 as part of a major development of health facilities in the area in preparation for the Games.

The six-story building has two surgical operating rooms, as well as emergency, intensive care and laboratory departments. The hospital recently purchased our medical vacuum plant mVAC-1000T and BeaconMedaes’ medical air plant cAIR 1800 DG. A medical vacuum plant provides a safe medical vacuum (suction) for a variety of hospital applications, mainly in operating theaters, intensive care, and emergency units while a medical air plant provides the surgical and emergency rooms with ultra clean, purified medical air.

mVAC medical vacuum system

The system installation involved close collaboration between Atlas Copco’s medical air division regional distributor, Aral Engineering and project management company, Giprozdrav. As a world-leader in compressor and vacuum technology, Atlas Copco’s reputation for market-leading reliability, outstanding quality and excellent energy-efficiency were key factors in the decision to select this company’s equipment over that of other manufacturers.

Staff training included

The selection process was very strict and proposals were submitted by a number of different manufacturers. First of all we paid attention to basic parameters such as reliability, durability and high performance. We also sought the opinion of our colleagues from other clinics that use central medical air plants. Another reason we chose Atlas Copco was because they offered staff training from an Atlas Copco service engineer.

Igor Pavlovitch , Chief engineer Shkarev

He added that, although the equipment had only been in place for a short time, it was running smoothly and already showing high levels of quality and reliability. He was happy to recommend Atlas Copco to other hospitals in the Krasnodar region.

“We were very proud to be involved with this fantastic project. A reliable source of medical air and vacuum is critical to patient safety and plays an important role in the treatment and care a hospital provides during the Winter Olympics.”

Maria Borisik , Business Line Manager Medical Air in Atlas Copco Russia

Reliable medical vacuum for specific applications

The Atlas Copco mVAC systems provide reliable medical vacuum (suction) for specific applications including wound drainage, assisted wound closure, and removal of excess blood during surgery. An mVAC system consists of two to six air-cooled rotary vane type vacuum pumps and a central controller with an intelligent graphical user interface. The pumps can work independently to generate the required vacuum flow.

Uninterrupted air supply in critical situations

Medical air system

Meanwhile, the BeaconMedaes Medical Air Plant is based on specially designed, reliable, medical compressors and dryers and therefore provides an uninterrupted air supply in critical situations. If the central controller should fail, every element of the system still has its own controller. Every compressor and dryer is subject to comprehensive Quality Assurance controls, and is fully tested prior to dispatch.


Meeting the most demanding standards

Both BeaconMedaes’s Medical Air Plant and Atlas Copco’s Medical Vacuum are pre-certified to international regulations including Pharmacopoeia and quality norms such as ISO 13485. It also complies with the most demanding standards and regulations, such as Medical Device Directive MDD 93/42/EEC, EN ISO 7396-1, ISO 14971 and Health Technical Memorandums HTM 02-01 and HTM 2022. It is also designed and manufactured according to ISO 9001, ISO 14001 and the ISO 13485:2003 quality management system.

Atlas Copco Russia

Business Line Manager Medical

Maria Borisik

Vashutinskoe road, 15
Khimki, Moscow region
141402 russia