โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

Advanced energy recovery in food and beverages

As the largest food and beverages company in China, Hangzhou Wahaha Group Co. Ltd. provides more than 150 varieties of food and beverage products, such as drinks, canned foods, health products and milk powder. Compressed air is essential for Wahaha’s operations, but by implementing energy recovery systems as well, the company wins on all levels: safety, energy-efficiency, reliability, sustainability.

โซลูชันการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ คอมเพรสเซอร์แรงดันสูง Class 0 PET compressors คอมเพรสเซอร์ชนิดไร้น้ำมัน อาหารและเครื่องดื่ม Compressor Technique

Over 25 years of cooperation

Atlas Copco has been providing Class 0 oil-free compressors and high-pressure piston boosters for hundreds of production bases of Wahaha during the past decade. Currently, more than 90% of compressors of Wahaha Group are provided by Atlas Copco, and about 600 of them are operating at Wahaha every day.

Food safety is the biggest concern for a food and beverage manufacturer like us. In addition to the strict control of raw materials, we also have extremely stringent standards set for equipment and suppliers. Atlas Copco’s Class 0 oil-free compressor with high-pressure piston booster delivers excellent performance, stability and security.

Mr. Qiu Yijun , Engineering Manager Wahaha

Re-using and saving energy, reducing emissions

Wahaha Group bottles

For the past years, Wahaha Group has been putting sustainable development on the agenda. This includes energy-saving & emission-reduction plans to protect the environment, food security strategies and resource optimization.

In order to maximize energy-savings and compressor efficiency, Atlas Copco aftermarket engineers customized an energy recovery (ER) solution for the Wahaha Haining plant in 2011. Six sets of ER energy recovery units were installed in the compressor room.

The ER systems collect and use this heat to make the water used for cleaning and sterilizing reach the right temperatures. Since this water may be heated to 60% and even 90% of the needed temperature this way, the need to produce steam separately drops dramatically.

From compressor shaft power to heat recovery

Compressor room Wahaha

After all, more than 90% an air compressor’s shaft power is not used to generate compressed air. We can convert this shaft power into heat energy. Thanks to the heat recovery system, as much as 75% of the electrical energy used can be recovered as hot water.

This process has no impact on the compressor performance and counts as one of the highest energy-efficienct recovery processes possible.

ER investment recovered in 1,5 year

"The Atlas Copco ER heat recovery systems do not only achieve energy conservation, they also bring an ROI. We save more than 5,000 tons of steam each year, the equivalent of saving 3,500 kWh of electrical energy. That’s about RMB 1.2 million Yuan on steam consumption. The result? Our investment can be recovered in only one and a half year", concludes Manager Qiu Yijun.