โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนอากาศด้วยเครื่องควบคุมส่วนกลาง

ช่วงแรงดันที่แคบลงจะทำให้ระบบสมดุลและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

ติดต่อเรา

ลดช่วงการตั้งค่าแรงดัน

Optimizer 4.0 ซึ่งเป็นตัวควบคุมส่วนกลางตัวใหม่ล่าสุดของเรา เชื่อมโยงเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์และ Air Dryer ทุกตัว ซึ่งจะช่วยลดช่วงแรงดันโดยรวมได้ แรงดันที่สมดุลช่วยส่งเสริมคุณภาพของการผลิตได้มากขึ้น

ตรวจเช็คความต้องการด้านลมอัดของคุณ

Optimizer 4.0 ทางเลือกในการประสานเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ที่ดีที่สุดเพื่อนำอากาศที่ออกมาด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด

ประหยัดพลังงาน

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมห้องเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปรับการใช้พลังงานของคุณให้เหมาะสมที่สุด

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณใช้งานเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์หลายตัวโดยไม่มีเครื่องควบคุมส่วนกลาง

เมื่อไม่มีเครื่องควบคุมส่วนกลาง ความสามารถในการกำหนดแรงดันของค่า Load และ Unload ของเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์แต่ละตัวให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการด้านอากาศอัดหรือลมอัด หากแรงดันของระบบลดลงเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ที่เหลือจะสลับเป็นมาทำงานแทน อย่างไรก็ตามลำดับยังคงเหมือนเดิมเสมอและข้อได้เปรียบของตัวปรับความเร็วมอเตอร์จะไม่ถูกใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ผลที่ได้คือ แรงดันที่สูงกว่าความต้องการทำงานแบบ Unload จะมีมากเกินไปและ...ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น

ในส่วนของการกระจายการโหลดของเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์

คุณสามารถกำหนดเครื่องควบคุมส่วนกลางเพื่อป้องกันการสึกหรอที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานไม่เท่ากันของเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ ทำให้ชั่วโมงในการทำงานของเครื่องจักรหลายเครื่องเท่ากันเพื่อกำหนดเวลาการซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ให้ Optimizer 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพของลมที่ออกจากเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ของคุณให้ถึงขีดสุด

คุณสามารถกำหนดเครื่องควบคุมส่วนกลางเพื่อป้องกันการสึกหรอที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานไม่เท่ากันของเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ ทำให้ชั่วโมงในการทำงานของเครื่องจักรหลายเครื่องเท่ากันเพื่อกำหนดเวลาการซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดต่อตัวแทน Atlas Copco วันนี้เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

เรื่องราวของลูกค้า