โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
สว่าน
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
Energy Storage Systems
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า

AIRPlan: สัญญาที่ครอบคลุมทุกอย่างสำหรับการส่งลมอัด

ไว้วางใจให้ Atlas Copco ดูแลเรื่องอุปกรณ์สำหรับอัดอากาศ และให้คุณได้จ่ายเงินซื้ออากาศอัดตามปริมาณที่คุณใช้จริง

ติดต่อเรา

AIRPlan คือสัญญาที่ครอบคลุมสำหรับการบริการส่งอากาศอัดหรือลมอัด

Loading...

ลดความเสี่ยงของคุณ

เรารักษาความน่าเชื่อถือให้อยู่ในระดับสูงสุดและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคุณไปพร้อมกัน

ใช้งานด้วยความยืดหยุ่นสูงสุด

AIRPlan เป็นวิธีที่มีความยืดหยุ่นที่สุดของเรา ทำให้อากาศอัดที่มีคุณภาพนั้นมีการไหล (flow) อย่างสม่ำเสมอ และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการใช้ลมของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ”

สะดวกสบายและใช้งานง่าย

ปล่อยให้ Atlas Copco ดูแลเรื่องการซื้อและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ส่วนคุณเพียงแค่ชำระเงินสำหรับซื้ออากาศอัดตามปริมาณที่คุณต้องการเท่านั้น”

มีข้อแตกต่างอะไรบ้างหากฉันจะดูแลเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ด้วยตัวเอง

การซื้อและติดตั้งระบบอัดอากาศนั้นมีผลกระทบอย่างมากต่อรายจ่ายของคุณ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนแล้ว ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกจำนวนมากที่ต้องพิจารณา เช่น ต้นทุนด้านการควบคุมดูแลและค่าใช้จ่าย การขนส่งและการติดตั้ง ฯลฯ แต่ด้วย AIRPlan คุณไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายสำหรับอากาศอัดทั้งหมดได้รวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการทำงานของคุณแล้ว และ... ยังช่วยประหยัดเงินไว้สำหรับการลงทุนอื่นๆ ที่อาจนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ

แล้วถ้าความต้องการด้านอากาศอัดของฉันเปลี่ยนไปล่ะ

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระบวนการผลิตของคุณ อย่างเช่น การเพิ่มหรือลดขนาด การลงทุน วิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจทำให้ระบบอากาศอัดที่คุณได้ลงทุนไว้ไม่เหมาะสมกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์อีกต่อไป AIRPlan ให้ความยืดหยุ่นที่ไม่เหมือนใครในการปรับอุปกรณ์ของคุณให้เข้ากับความต้องการใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเหมือนที่เคย การดำเนินการนี้ไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนหรือกระบวนการอนุมัติอันยาวนาน จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดได้ทั้งเงินและเวลา

ฉันจะประหยัดอะไรได้บ้าง

AIRPlan ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสำหรับอุปกรณ์ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายของ AIRPlan ยังมีความโปร่งใสและสามารถคาดเดาได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้บวกกับค่าธรรมเนียมที่ผันแปรตามเวลาการทำงานจริงของเครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ อีกทั้งการบำรุงรักษาตามปกติและการอัปเกรดที่รวมอยู่ใน AIRPlan จะช่วยให้คุณลดเวลาการหยุดทํางานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

ฉันจะสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่คาดคิดได้อย่างไร

หากมีการชำรุดเกิดขึ้นหรือจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงด่วน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่คาดคิดเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณของคุณอย่างร้ายแรง แต่ AIRPlan คือความมุ่งมั่นของเราในการบริการส่งอากาศอัดที่มีคุณภาพสูงและน่าเชื่อถือโดยมีช่วงเวลาที่เครื่องอาจเกิดระบบขัดข้องน้อยที่สุด มีการตรวจสอบระบบ การซ่อมแซมเชิงรุก และความช่วยเหลือฉุกเฉิน ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือที่ยั่งยืนและเวลาการทำงานต่อเนื่องสูงสุด