โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

เราดูแลบุคลากรของเรา

เราทุ่มเทให้กับบุคลากรของเรา เพื่อให้ทุกคนตระหนักในศักยภาพอันเต็มเปี่ยมของตน จุดมุ่งหมายของเราคือ การเสนอเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ที่สูงกว่า มอบโอกาสเรียนรู้อันไม่รู้จบ พร้อมทั้งสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและงานอย่างมีสุขภาวะ เราคือกลุ่มบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยการสร้างคุณค่า และกำลังมองหาบุคลากรผู้มีวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และการร่วมมือร่วมแรงเช่นเดียวกับเราเสมอ             

ช่างเทคนิค

เงินเดือนและผลตอบแทน

ในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ เราเสนอเงินเดือนและสิทธิประโยชน์โดยรวมที่สูงกว่า การจ่ายผลตอบแทนแบบแปรผันจะขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของทั้งกลุ่มและรายบุคคล เงินเดือนจะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปีตามกระบวนการพิจารณาเงินเดือนที่มีอยู่ในบริษัทท้องถิ่น ระบบบำนาญของเรามีความหลากหลายโดยขึ้นอยู่กับสถานที่และกฎระเบียบในท้องถิ่น จุดมุ่งหมายของเราคือ การมอบความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณอายุ

ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี

สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงกำหนดมาตรฐานระดับสูงสำหรับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เราส่งเสริมวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะและความกระฉับกระเฉง พร้อมทั้งมอบโอกาสในการออกกำลังกายหลากหลายประเภท เมื่อบุคลากรของเราอยู่ในระหว่างการเดินทาง กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมและระบบความปลอดภัยในการเดินทางของเรา จะให้การคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เดินทางตลอดการเดินทาง

นอกเวลางาน

เรียนรู้ไม่รู้จบ

ในฐานะองค์กรด้านการเรียนรู้ เราเตรียมบุคลากรของเราให้พร้อมสำหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราสนับสนุนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่าย เข้าถึงได้ และเฉพาะบุคคล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดความสามารถและการพัฒนา 

นอกเวลางาน

ความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน

เราเชื่อมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานอย่างเหมาะสม ผู้นำของเราได้รับการสนับสนุนให้สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ยืดหยุ่นและเสริมสร้างศักยภาพ ซึ่งช่วยส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

เราตอบแทน

Water for All คือโครงการหลักเพื่อการมีส่วนร่วมกับชุมชนของ Atlas Copco Group ด้วยการทำงานอย่างทุ่มเทและกระตือรือร้นของพนักงานอาสาสมัคร Water for All จัดหาทุนแก่โครงการต่างๆ ซึ่งส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด สุขาภิบาล และอนามัย โดย Atlas Copco จะสมทบเงินบริจาคทั้งหมดของพนักงานให้อีกสองเท่า 

ค้นหาตำแหน่งงานว่างของเราตอนนี้