โซลูชันของเรา
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
โซลูชัน
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
การบินและอวกาศ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและโซลูชันอุตสาหกรรม
Power Equipment
โซลูชัน
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
คอมเพรสเซอร์
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
คอมเพรสเซอร์
Marine Compressors
Process gas and air equipment
ผลิตภัณฑ์
Process gas and air equipment
เครื่องผลิตก๊าซ
การซ่อมบำรุงและงานอะไหล่
คอมเพรสเซอร์
เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานจนถึงขีดสุด
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
โซลูชัน
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
คอมเพรสเซอร์อากาศชนิดไร้น้ำมันหรือคอมเพรสเซอร์ Oil-free
เครื่องอัดอากาศหรือคอมเพรสเซอร์ (Air compressor)
ไดรเออร์ (Air dryer)
เครื่องผลิตก๊าซ
คอมเพรสเซอร์สำหรับการใช้งานทางทะเล
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Gas screw compressors
อุปกรณ์ด้านอากาศอัดและก๊าซในกระบวนการ
การซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ
สว่าน
อุปกรณ์ก่อสร้างและการรื้อทำลายแบบเบา
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Large mobile air compressors
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Small and easy to transport versatile towable compressor
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
The electric compressor range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
Versatility range
คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มลมที่ใช้แล้ว
การผลิตกระแสไฟฟ้า
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
Accessories
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Air
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Nitrogen
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Offshore equipment
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-free air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Oil-lubricated air compressors
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
Steam
กลุ่มเครื่องจักรสำหรับการเช่า
อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จับมือบำรุงรักษ์เทคนิคและเครื่องชั่งจัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบอัดอากาศ

ณ หจก. บำรุงรักษ์เทคนิคและเครื่องชั่ง (สาขานาหม่อม) อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 – 16.00 น บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับหจก. บำรุงรักษ์เทคนิคและเครื่องชั่ง ได้จัดงานสัมมนาเพื่อประหยัดพลังงานและอัพเดตเทคโนโลยีในระบบอัดอากาศ  ณ หจก. บำรุงรักษ์เทคนิคและเครื่องชั่ง (สาขานาหม่อม)   อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

brr-siminar-group

จากสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจ  ทำให้คุณซานเจย์ ซาฟาย่า ผู้จัดการส่วนภูมิภาคแอตลาส คอปโก้ประจำประเทศไทย เข้าใจและเล็งเห็นถึงปัจจัยสำคัญในเรื่องของการสิ้นเปลืองพลังงานที่เกิดจากระบบอัดอากาศ จึงต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการจัดสัมมนาให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับระบบอัดอากาศให้กับผู้ที่ใช้งานระบบอัดอากาศ รวมถึงร่วมอัพเดตเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยให้โรงงานของคุณสามารถเพิ่มศักยภาพในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

โดยภายในงานได้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

  1. เทคนิคการประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยี VSD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โดยคุณณัฐธีรุตม์ สุประพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญจากแอตลาสคอปโก้ได้แนะนำการเลือกและการติดตั้งเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้กินไฟน้อยลง ประหยัดพลังงานมากขึ้น และยังช่วยยืดอายุการใช้งานอีกด้วย อีกทั้งยังแนะนำระบบควบคุมการทำงานของระบบเครื่องอัดอากาศ (Equalizer 4.0 หรือ EQ) ให้กับโรงงานที่มีเครื่องอัดอากาศมากกว่า1 เครื่อง ไปจนถึงระบบ SMARTLink ที่ช่วยตรวจสอบเครื่องอัดอากาศออนไลน์

  2. การอัตเดตเทคโนโลยีใหม่ โดยคุณเกษม อรสันตินุชสกุล ผู้เชี่ยวชาญจากแอตลาส คอปโก้ ได้แนะนำเทคโนโลยี Oil-fee air compressor ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเครื่องอัดอากาศที่ขับเคลื่อนสกรูด้วยน้ำแทนน้ำมัน ได้มาตฐาน ISO8573-1 Class 0 ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าปลอดภัยเหมาะกับธุรกิจของคุณ

  3. เทคโนโลยีการผลิตก๊าซไนโตรเจนด้วยเองแทนการใช้ก๊าซไนโตรเจนแบบขวด โดยคุณธีรสุต ปิยะวงศ์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญจากแอตลาส คอปโก้ได้แนะนำเทคโนโลยีไนโตรเจนที่มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อาหาร การตัดเหล็ก อาหารสัตว์ กำจัดแมลงในโรงสีข้าว ในโรงพยาบาล รวมทั้งบ่อบำบัดและเตาเผาขยะ

  4. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพด้านบำรุงรักษาและการตรวจสอบการใช้พลังงานในระบบอัดอากาศ โดยคุณบูระฉัตร สุขประจันทร์  ผู้เชี่ยวชาญจากแอตลาส คอปโก้ได้แนะนำว่าหากเครื่องอัดอากาศมีการทำงานในขณะที่ไม่มีการผลิตแสดงว่าระบบอัดอากาศมีลมรั่ว  ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุ เราสามารถตรวจสอบได้โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดประสิทธิภาพในระบบอัดอากาศ หรือ AIRScan เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ตรวจสอบรอยรั่วในระบบอัดอากาศโดยเฉพาะ 

นอกจากนี้เรายังได้นำเครื่องอัดอากาศ GA 90 VSD+ GA 75 และ G 11FF มาให้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่านได้ชมเครื่องอย่างใกล้ชิดอีกด้วย โดยในฐานะที่ แอตลาส คอปโก้ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอากาศอัด เราขอสัญญาว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีอากาศอัดต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งนี้ทางบริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้บริการลูกค้าทุกท่านอีกในโอกาสหน้า

Other Events Events 2021 2021

symbol for contact us function

แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

125 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนาตราด กม.36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130