Kapat

Atlas Copco ZBC enerji depolama sistemleri, Antwerp Euroterminal'de yenilenebilir enerjilerin kullanımını optimize etmektedir

Enerjiyi deneyimleme

28 Ağustos 2023 Pazartesi

Avrupa'nın en büyük çok amaçlı terminali olan Antwerp Euroterminal (AET), büyük bir enerji dönüşümü sürecinden geçmektedir. Dünyanın en büyük Ro-Ro limanı olan ve Belçika'nın Anvers-Bruges Limanında bulunan AET, günlük olarak dökme yük, konteyner, proje kargosu, ağır yük, araba ve diğer Ro-Ro üniteleri gibi farklı kargo ve proses türleri konusunda uzmanlaşmıştır. Terminal, daha sürdürülebilir şekilde çalışmak için güç kaynağı altyapısını ve enerji kullanımını incelemektedir.

Atlas Copco'nun dört ZBC 250-500 enerji depolama sistemi, enerji geçişinin merkezinde yer almaktadır. Yenilikçi bataryalı ZBC üniteleri sahada tüketimi optimize etmek ve binlerce otomobilin devreye alınmasına güç sağlamak için yenilenebilir enerji depolamak ve sağlamak üzere kullanılmaktadır. 

Limanlarda güç kaynağı dönüşümünde öncü

Toplum çevre konusunda giderek daha bilinçli hale geldikçe ve dünya çapındaki hükûmetler çevre üzerindeki etkilerini azaltma sözü verdikçe limanlar da karbon emisyonlarını azaltmak için daha sürdürülebilir şekilde faaliyet göstermeye çalışmaktadır. Anvers-Bruges Limanı 2050 yılına kadar net sıfır seviyesine ulaşmayı ve dünyanın en sürdürülebilir limanı olmayı hedeflemektedir. 

Antwerp Euroterminal araçlar için depolama olanakları

Antwerp Euroterminal araçlar için depolama olanakları

Limanın CO2 emisyonları yılda yaklaşık 17 milyon ton olup bu da Belçika'nın tüm CO2 üretiminin yaklaşık %10'udur. Kuruluş, bu emisyonları azaltmak ve karbonsuzluk hedefine ulaşmak amacıyla yenilenebilir enerji ve yenilikçi teknolojiyi benimsemekte ve Horizon 2020'nin Yeşil Mutabakatın (Green Deal) bir parçası olan PIONEERS (Öncüler) konsorsiyumunu koordine etmektedir.

 

PIONEERS, limanlardaki sera gazı emisyonunu azaltmak için birlikte çalışan ve aralarında Antwerp Euroterminal'in de yer aldığı 46 ortaktan oluşan uluslararası bir kurumdur. Terminal, 10,6 MW üretim yapabilecek üç rüzgâr türbini ve ayrıca 2MW'lik yenilenebilir enerji üretecek güneş panelleri kurmuştur. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin gerektiği yerde ve gerektiği zamanda, üstelik rüzgâr ve güneş bulunup bulunmamasından bağımsız olarak esnek şekilde kullanılabilmesini sağlamak için terminal bir enerji depolama stratejisi geliştirmiştir.

Güç kaynağının dönüşümüne tanık oluyoruz. Geçmişte yoğun şekilde ağa bağımlıydık ancak yenilenebilir enerji kaynaklarını depolamamızı ve operasyonlarımızın elektrik şebekesinden daha bağımsız olmasını sağlayacak yenilikçi bir çözüme ihtiyaç duyduk. Enerji depolama sistemleri; enerji kullanımını optimize ettikleri, emisyonları azalttıkları ve PIONEERS projesinin bir parçası olarak Yeşil Mutabakat hedeflerine ulaşmamıza yardımcı oldukları için idealdir.

James Deignan , Antwerp Euroterminal Terminal Müdürü

Güvenilir bir enerji depolama çözümü, yenilenebilir kaynakların kullanımını entegre ederek ve şebekeden gelen gerekli güç çıkışını sınırlayarak terminalin çeşitli enerji kaynaklarını verimli şekilde yönetmesine yardımcı olacak ve son kullanıcıya potansiyel olarak büyük tasarruf sağlayacaktı.

Dünyanın en büyük araç limanı

Anvers-Bruges Limanı dünyanın en büyük araç limanıdır ve elektrikli araçlar da dahil olmak üzere Ro-Ro kargoların ihracatı ve ithalatı ile son derece yoğundur. 2021 yılında liman, 2,2 milyon araba yönetmiştir ve 365.000 birimlik park kapasitesine sahiptir. Yeni araç kargosu limana vardığında boşaltma işlemleri yapılır ve teslimata geçilmeden önce limanda test ve denetimlerin yapıldığı uzman merkezlere gönderilir.

Antwerp Euroterminal'e kurulu dört Atlas Copco ZBC enerji depolama sistemi

Antwerp Euroterminal'e kurulu dört Atlas Copco ZBC 250-500 enerji depolama sistemi

James şöyle devam ediyor, "Şu anda terminalin iskele yerinde yaklaşık 50.000 araç var ve demir yolu, kara yolu ve deniz yoluyla gelen yüklerle birlikte günde 1.000'den fazla kamyon ziyaret ediyor. Bu araçların devreye alınmasına güç sağlamak ve bunlar pazara girmeden önce elektronik sistemlerini kontrol etmemizi ve bataryalarını şarj etmemizi mümkün kılmak için güvenilir bir enerji depolama sistemine sahip olmak istedik."

 

Esnek, güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji depolama çözümüne ihtiyaç duyan Antwerp Euroterminal, Air Plus ile iletişime geçti. Air Plus Satış ve Pazarlama Direktörü Mark Adams, "Antwerp Euroterminal, enerji verimliliğini artırmak için çok yönlü bir çözüm arıyordu. Yüksek enerji gereksinimi nedeniyle bu zorlu bir projeydi ve terminal çeşitli kaynaklardan gelen enerji girişini entegre etmek için mobil bir çözüm istiyordu" diyor.

Lityum iyon bataryalara sahip özel çözüm

Enerji depolama sistemlerinin, çeşitli yenilenebilir kaynaklardan ve şebekeden gelen enerjiyi depolayabilmesi ve binlerce aracın bataryalarının ve elektronik sisteminin doğru çalışmasını sağlamak için gereken bu enerjiyi sunabilmesi gerekiyordu.

Ortağımız Air Plus bizimle iletişime geçti ve çizim panosuna geri dönüp güneş panellerini ve rüzgâr türbinlerini batarya gruplarımıza bağlayarak bu yenilenebilir enerjiyi depolamanın ve sahada kullanmanın bir yolunu bulmayı önerdi. Bir güç talebi olduğunda ZBC enerji depolama sistemi, enerji boşaltmaya ve bu enerjiyi sağlamaya başlamak için talimat alır. Araçları şarj etmek ve hizmete almak için kullanılabilir ancak sahada terminaldeki diğer uygulamalarda da kullanılabilir.

Pieter Willems , Atlas Copco'da İş Kolu Yöneticisi
ZBC enerji depolama sistemlerinin ve Z Charger'ın kurulumu

ZBC enerji depolama sistemlerinin ve Z Charger'ın kurulumu

Yüksek yoğunluklu Lityum-iyon bataryaların avantajlarından yararlanan ZBC enerji depolama sistemleri, Antwerp Euroterminal'in faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmesini sağlamaktadır. Rüzgâr ve güneş enerjisini depolayan bu üniteler yalnızca enerjinin verimli şekilde kullanılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toplam fosil yakıt tüketimini ve dolayısıyla CO2 emisyonlarını da azaltır.

 

Her sistemin depolama kapasitesi 537 kWh'dir ve sahada toplam 2,15 MWh depolama kapasitesi sağlayan dört sistem bulunmaktadır. Bu da 232 ailenin ortalama günlük tüketimine eşdeğerdir.

 

Mark, "Atlas Copco'nun ZBC enerji depolama sistemleri modüler ve mobildir. Farklı enerji kaynaklarıyla farklı çözümlere entegre edilmek için hareket ettirilebilir. Terminal tüm güç kaynağı yapısını dönüştürmek istediği için bu esneklik özellikle önemliydi." şeklinde devam ediyor.

Z Charger'ı çalıştıran Atlas Copco teknisyeni

Z Charger'ı çalıştıran Atlas Copco teknisyeni

Atlas Copco'nun yeni Enerji Yönetim Sistemi (EMS) olan ECO ControllerTM, ihtiyaç duyulduğunda depolanan enerjiyi sağlar, dağıtımını optimize eder ve her zaman yeterli güç çıkışı olmasını sağlar. Çözümün beyni olarak ECO Controller TM'ın bulunması, güç şebekesinde tepe noktası kırpmaya olanak tanıyarak yük profilini daha düzenli hale getirir, düşük yükleri karşılar ve enerji ihtiyacının en yoğun olduğu saatleri verimli şekilde yönetir.

 

Ayrıca Atlas Copco kısa bir süre önce kendi hızlı şarj cihazı olan Z Charger'ı piyasaya sürdü. Bu yenilikçi çözüm, bataryalı elektrikli araçların ve makinelerin hızlı şekilde şarj olabilmeleri için gerilimi artırarak şarj hızını yükseltir. 160 kW nominal güce sahip Z Charger, sıradan bir duvar şarj panosuna göre 7 kat ve normal bir duvar tipi şarj cihazına göre 42 kat daha hızlı güç sağlayabilir.

Ağdan bağımsız olmak için Enerji Depolama Sistemleri

ZBC enerji depolama sistemlerinin başlangıçta araçlarda kullanılması amaçlanmıştı ve sistemlerin kurulumundan bu yana Antwerp Euroterminal araçları gerektiği gibi verimli şekilde devreye alıp şarj edebildi. Ancak ardından terminal, sistemlerin terminallerin enerji dönüşümüne katkıda bulunması ve büyük bir etkiye sahip olması nedeniyle daha geniş bir fayda sunduğunu anladı. Yenilikçi çözüm, terminalin enerji tüketimini anlamasında önemli bir bileşen haline geldi ve karbon ayak izini azaltmasına ve PIONEERS'ın bir parçası olarak hedeflerine ulaşmasına yardımcı oldu.

Atlas Copco ZBC enerji depolama sistemleri ve Z Charger

Enerji depolama sistemleri, yalnızca araçları test edip hazır hale getirmekten çok daha fazlasını sunmaktadır. Bu, liman operasyonlarının ve faaliyetlerinin enerji açısından giderek daha verimli hale getirilmesindeki ilk adımdır. Daha sürdürülebilir bir iş elde etmek için bu enerji depolama sistemlerini daha geniş elektrik tedariğimizin bir parçası haline getirdik. Batarya yolculuğumuzun başındayız ve bunun ciddi bir başarı olmasını umuyorum.

James Deignan , Antwerp Euroterminal Terminal Müdürü

Enerji depolama sistemleri, tüm şirketlerin ve daha geniş toplumsal kuruluşların enerji kullanımlarını dönüştürmelerini ve operasyonlarını daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmelerini sağlayarak gelecek için dünya çapında yenilenebilir enerji kaynakları açısından kritik önem taşıyacaktır. Herkes, doğru zamanda ve doğru yerde bulunan enerjiyi ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha esnek şekilde kullanabilecektir. 

Enerji Depolama Sistemleri serimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

contact icon