Hydraulické kladivo HB 10000 se poprvé představuje v Saúdské Arábii

Průlomová objednávka pro největší sériové hydraulické kladivo na světě

HB 10000 EPCC and Atlas Copco team

Nedávno bylo v Saúdské Arábii uvedeno do provozu první hydraulické kladivo Atlas Copco HB 10000 na Blízkém východě. Společnost Eastern Province Cement Company (EPCC) v saúdskoarabském Dammamu jako první využívá největší komerčně dostupné hydraulické kladivo na světě, Atlas Copco HB 10000. Demoliční kladivo HB 10000 je připevněno na rypadlo Komatsu PC 1250. Váží působivých 10 tun a při jediném nárazu poskytuje rázovou energii 16 000 joulů, kterou může uvolňovat rychlostí 380 rázů za minutu, takže poskytuje skutečně mohutné údery. Pro lepší představu 16 000 joulů odpovídá síle vyvolané hmotností 760 tun, která je větší než tlak při přistávání letadla Airbus A380, a navíc se opakuje 380krát za minutu. Demoliční kladivo HB 10000 bude používáno pro primární dobývání v nalezištích tvrdého vápence, která jsou v lomu uspořádána v hrázové formaci. Pracoviště nepřináší pouze drsné podmínky, ale také extrémní teploty, kdy okolní teplota dosahuje až 51 °C. „Stroj HB 10000 poskytuje ideální řešení pro primární těžební práce prováděné společností EPCC. Kombinace mimořádného výkonu a efektivnosti poskytovaná hydraulickým kladivem zajišťuje skutečnou úsporu provozních nákladů, která z něj vytváří bezkonkurenční nákladově efektivní produkční stroj pro primární dobývání hornin,“ řekl Fiaz Ghani, manažer výrobní řady pro regionální obchod z divize Stavební stroje společnosti Atlas Copco. Společnost EPCC, která vyrábí slín a cement pro místní i světový trh, byla založena v roce 1982 a nyní je jednou z předních cementárenských společností v Saúdské Arábii.

“Potýkáme se s velmi tvrdou horninou, která snižuje produktivitu tradičních dozerů v tomto typu naleziště v porovnání s hydraulickým kladivem, s nímž jsme dosáhli nižších nákladů na tunu.”

Shafeek Ahmed , Správce dolu společnosti EPCC

Vysoký poměr výkonu k hmotnosti a vestavěná funkce EnergyRecovery vytvářejí ze stroje HB 10000 vynikající nákladově efektivní volbu. Vzhledem k nižší hmotnosti a vyšší účinnosti je vyžadován nižší hydraulický příkon z nosiče při současném zachování maximální síly úderu. To umožňuje používat menší nosiče, což vede k výrazným úsporám investičních nákladů. Ve skutečnosti může stroj HB 10000 pracovat na nosičích hmotnostních tříd od 85 do 140 tun. S ohledem na nižší příkon vyžadovaný od hydraulického systému potřebuje nosič méně paliva, takže se dále sníží provozní náklady. Stroj HB 10000, který je poháněn kombinací oleje a plynu, se stává méně závislým na hydraulickém oleji dodávaném z nosičů. To má za následek, že 70 % rázové energie je regenerováno plynem v pístovém akumulátoru a pouze 30 % hydraulickým olejem přiváděným z nosiče. V důsledku toho je vnitřní řídicí ventil schopen převést hydraulický vstup na větší hydraulický výstup.

Demolition Hydraulic Breakers Mining Tunneling Rock excavation Application Story