Systémy skladování energie - Atlas Copco Česká republika
Atlas Copco Česká republika - Power Technique
Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Produkty
Power Technique
Řešení
Výrobky
Power Technique
Systémy skladování energie
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Vrtačky
Produkty a řešení
Systémy skladování energie

Systémy skladování energie

Řada ZenergiZe, váš čistý a tichý zdroj energie

Kontaktujte nás

Nová řada ZenergiZe od společnosti Atlas Copco posouvá modulární skladování energie na novou úroveň. Tato technologie byla vyvinuta s ohledem na udržitelnost a pomáhá uživatelům výrazně snížit spotřebu paliva a emise CO2 a současně zajistit optimální výkon s nulovým hlukem a prakticky bez údržby. 

Díky výhodám lithium-iontových akumulátorů s vysokou hustotou jsou jednotky ZenergiZe v porovnání s tradičními alternativami kompaktní a lehké, přesto jsou schopné poskytnout více než 12 hodin energie na jediné nabití. Mohou sloužit jako primární zdroj energie a případně je lze kombinovat s generátorem pomocí inteligentního řízení zátěže. 

Tyto systémy skladování energie jsou ideální pro prostředí citlivá na hluk, jako jsou například kulturní a společenské akce nebo městská staveniště, telekomunikace či půjčovny, k řešení problémů s nízkým zatížením a ke skladování obnovitelné energie. Velké jednotky ZenergiZe mohou také pracovat souběžně s jinými podobnými systémy a stát se „mozkem“ mikrosítě. 

Nulové emise CO2

Když se systém ZenergiZe používá jako samostatný zdroj energie a nabíjí se z obnovitelných zdrojů energie, produkuje nulové emise CO2.

Nulový hluk

Na rozdíl od řešení napájených generátorem, kde není možné eliminovat hluk motoru, akumulátory pracují tiše.

Nulová spotřeba paliva

Když systém ZenergiZe pracuje v režimu izolace a je napájen z obnovitelných zdrojů, nedochází k žádné spotřebě paliva.

Často kladené dotazy týkající se systémů skladování energie

Co je akumulátorový systém skladování energie?

Akumulátorové systémy skladování energie (BESS) představují jednodušší způsob, jak uložit energii a uchovávat ji pro pozdější použití. Obvykle se nepoužívají k úplnému nahrazení napájení ze sítě. Namísto toho často nabízejí krátkodobá řešení v aplikacích, kde není přístup k elektrické síti. Systémy skladování energie mohou rovněž nahradit generátory, pokud nejsou vhodné z důvodu hluku nebo znečištění. Pracují také s obnovitelnými zdroji energie, jako jsou solární panely.

Jak funguje akumulátorový systém skladování energie?

V lithium-iontovém akumulátoru elektrolyty přenášejí kladně nabité lithiové ionty mezi anodami a katodami přes separátor. Když akumulátor napájí zařízení, anoda uvolňuje lithiové ionty ke katodě a vytváří tok elektronů. U dobíjecích akumulátorů se tento tok během nabíjení akumulátoru obrátí a lithiové ionty se uvolňují z katody a jsou přijímány anodou.

Jaké jsou výhody systémů skladování energie?

Lithium-iontové akumulátory umožňují novou úroveň udržitelnosti, flexibility a použitelnosti, aniž by došlo ke snížení výkonu. Jsou ideálním řešením pro malé firmy, které potřebují chytré řízení spotřeby a pro velké aplikace s více jednotkami. V obou případech zvyšují účinnost a často snižují emise. Skutečnost, že systémy skladování energie mají dva provozní režimy (režim izolace a hybridní režim), umožňuje koncovému uživateli řešit jakékoli špičky v poptávce. Jejich všestrannost se promítá do ziskového řešení s nízkými celkovými náklady na vlastnictví.

Jaké jsou aplikace systémů skladování energie?

Systémy skladování energie mohou účinně fungovat na městských staveništích, v telekomunikačních aplikacích a na společenských a kulturních akcích a navíc společně s obnovitelnými zdroji energie. Na rušném staveništi, kde se obvykle během dne vyskytují špičky poptávky, doplňují systémy ESS energii dodávanou generátory. Mohou také spolupracovat s generátorem pro efektivnější servis telekomunikačních antén. Při práci v režimu izolace fungují systémy skladování energie tam, kde není hluk generátoru vhodný, například při různých akcích. A v kombinaci s obnovitelným zdrojem energie, jako jsou solární panely, mohou být systémy skladování energie ze 100 % udržitelné.